Скупштина друштва

Седница Скупштине друштва, 14. март 2024.

Дана 14. марта 2024. године одржана је редовна седница Скупштине друштва на којој су донете следеће одлуке :

 • Одлука о усвајању Записника са претходне Седнице друштва,
 • Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину,
 • Одлука о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2023. годину,
 • Одлука о расподели добити остварене по редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину.

Седница Скупштине друштва заказана за 14.03.2024. године, објављено 12.02.2024.

Поштовани,

овим путем обавештавмо све акционаре да је дана 8. и 9. фебруара 2024. године одржана дописна седница Одбора директора друштва на којој је донета Одлука о заказивању редовне Скупштине друштва за 14. март 2024. године са почетком у 13:00 часова.

Скупштина ће се одржати у просторијама Акционарског друштва за испитивање квалитета “Квалитет” Ниш, на адреси Булевар Светог цара Константина 82-86 у Нишу.

Документ са позивом можете наћи овде: Позив о сазивању редовне седнице Скупштине акционара Квалитет а.д. Ниш

ВАЖНА НАПОМЕНА: На основу члана 328 Закона о привредним друштвима и члана 27 Статута Друштва, сваки акционар има право учешћа у раду Скупштине тако што има право да говори на седници скупштине, да даје предлоге, поставља питања и гласа. Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од основног капитала Друштва не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или може да гласа у одсуству.

Сваки акционар може гласати у одсуству или извшити пренос овлашећења путем попуњавања следећих формулара:

Материјал за седницу Скупштине обухвата:

 •  Предлог Одлуке о усвајању Записника са претходне Седнице друштва,
 • Предлог Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину,
 • Предлог Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2023. годину,
 • Предлог Одлуке о расподели добити остварене по редовном годишњем финансијском извештају за 2023. годину.

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива и могу се добити у седишту Друштва на адреси Булевар Светог Цара Константина број 82-86, 18000 Ниш, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова.

Дописна седница Одбора директора 08-09.02.2024.

Седница Одбора директора је одржана дописним путем од 8. до 9. фебруара 2024. године и на њој су донете следеће одлуке:

 • Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 27. до 28. децембра 2023. године
 • Одлука о усвајању Извештаја Пописних комисија са стањем на дан 31.12.2023. године
 • Одлука о Заказивању седнице Скупштине друштва за 14. март 2024. године
   

Дописна седница Одбора директора 27-28.12.2023.

Седница Одбора директора је одржана дописним путем од 27. до 28. децембра 2023. године и на њој су донете следеће одлуке:

 • Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 26. до 27. октобра 2023. године,
 • Одлука о усвајању Плана рада за 2024. годину.

Дописна седница Одбора директора 26-27.10.2023.

Седница Одбора директора је одржана дописним путем од 26. до 27. октобра 2023. године и на њој су донете следеће одлуке:

 • Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 28. до 29. јуна 2023. године,
 • Одлука о иступању из IECEE CB шеме.

Дописна седница Одбора директора 28-29.06.2022.

Дописна седница Одбора директора је одржана од 28. до 29. јуна 2023. године и на њој су донете следеће одлуке:

 • Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 9. до 10. фебруара 2023. године.

Седница Скупштине друштва, 15. март 2023.

Дана 15. марта 2023. године одржана је редовна седница Скупштине друштва на којој су донете следеће одлуке :

 • Одлука о усвајању Записника са претходне Седнице друштва,
 • Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину,
 • Одлука о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2022. годину,
 • Одлука о расподели добити остварене по редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину.

Седница Скупштине друштва заказана за 15.03.2023., објављено 14.02.2023.

Поштовани,

овим путем обавештавмо све акционаре да је дана 9. и 10. фебруара 2023. године одржана дописна седница Одбора директора друштва на којој је донета Одлука о заказивању редовне Скупштине друштва за 15. март 2023. године са почетком у 13:00 часова.

Скупштина ће се одржати у просторијама Акционарског друштва за испитивање квалитета “Квалитет” Ниш, на адреси Булевар Светог цара Константина 82-86 у Нишу.

Документ са позивом можете наћи овде: Позив о сазивању редовне седнице Скупштине акционара Квалитет а.д. Ниш

ВАЖНА НАПОМЕНА: На основу члана 328 Закона о привредним друштвима и члана 27 Статута Друштва, сваки акционар има право учешћа у раду Скупштине тако што има право да говори на седници скупштине, да даје предлоге, поставља питања и гласа. Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од основног капитала Друштва не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или може да гласа у одсуству.

Сваки акционар може гласати у одсуству или извшити пренос овлашећења путем попуњавања следећих формулара:

Материјал за седницу Скупштине обухвата:

 • Предлог Одлуке о усвајању Записника са претходне Седнице друштва,
 • Предлог Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину,
 • Предлог Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2022. годину,
 • Предлог Одлуке о расподели добити остварене по редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину.

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива и могу се добити у седишту Друштва на адреси Булевар Светог Цара Константина број 82-86, 18000 Ниш, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова.

Дописна седница Одбора директора 09-10.02.2023.

Седница Одбора директора је одржана дописним путем од 9. до 10. фебруара 2023. године и на њој су донете следеће одлуке:

 • Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 29. до 30. децембра 2022. године
 • Одлука о усвајању Извештаја Пописних комисија са стањем на дан 31.12.2022. године
 • Одлука о Заказивању седнице Скупштине друштва за 15. март 2023. године

Дописна седница Одбора директора 29-30.12.2022.

Дописна седница Одбора директора је одржана од 29. до 30. децембра 2022. године и на њој су донете следеће одлуке:

 • Усвајање Записника са седнице Одбора директора одржане 22. септембра 2022. godine
 • Усвајање Плана пословања за 2023. годину

Ванредна седница Скупштине друштва, 27.10.2022.

Дана 27. октобра 2022. године одржана је ванредна седница Скупштине друштва на којој су донете следеће одлуке :

Седница Скупштине друштва 27.10.2022., 25.09.2022.

Поштовани,

овим путем обавештавмо све акционаре да је дана 22. септембра 2022. године одржана седница Одбора директора друштва на којој је донета Одлука о заказивању редовне Скупштине друштва за 27. октобар 2022. године са почетком у 13:00 часова.

Скупштина ће се одржати у просторијама Акционарског друштва за испитивање квалитета “Квалитет” Ниш, на адреси Булевар Светог цара Константина 82-86 у Нишу.

Документ са позивом можете наћи овде: Позив о сазивању редовне седнице Скупштине акционара Квалитет а.д. Ниш

ВАЖНА НАПОМЕНА: На основу члана 328 Закона о привредним друштвима и члана 27 Статута Друштва, сваки акционар има право учешћа у раду Скупштине тако што има право да говори на седници скупштине, да даје предлоге, поставља питања и гласа. Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од основног капитала Друштва не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или може да гласа у одсуству.

Сваки акционар може гласати у одсуству или извшити пренос овлашећења путем попуњавања следећих формулара:

Материјал за седницу Скупштине обухвата:

 • Записник са претходне Седнице друштва
 • Предлог Одлуке о избору ревизора за 2022. годину и накнаде за његов рад
 • Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину
 • Предлог Одлуке о политици накнада члановима Одбора директора и генералном директору

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива и могу се добити у седишту Друштва на адреси Булевар Светог Цара Константина број 82-86, 18000 Ниш, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова.

Седница Одбора директора 22.09.2022, 22.09.2022.

Седница Одбора директора је одржана од 22. септембра 2022. године и на њој су донете следеће одлуке:

 • Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 20. до 21. јуна 2022. године
 • Одлука о Заказивању ВАНРЕДНЕ седнице Скупштине друштва за 27. октобар 2022. године
 • Одлука о службеном путу генералног директора у иностранство

 

Дописна седница Одбора директора 20-21.06.2022., 21.06.2022.

Дописна седница Одбора директора је одржана од 20. до 21. јуна 2022. године и на њој су донете следеће одлуке:

 • Усвајање Записника са седнице Одбора директора одржане 10. фебруара 2022. godine
 • Разматрање и прослеђивање Скупштини друштва Извештај независног ревизора за 2021. годину

 

Редовна годишња седница Скупштине друштва, 15.03.2022.

Дана 15. марта 2022. године одржана је редовна годишња седница Скупштине друштва на којој су донете следеће одлуке:

 • Одлука о усвајању Записника са претходне Седнице друштва
 • Одлука о усвајању Редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину
 • Одлука о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2021. годину
 • Одлука о расподели добити остварене по редовном годишњем финансијском извештају за 2021. годину

 

Јавни позив на редовну Скупштину друштва која ће се одржати 15.03.2022. године, 14.02.2022.

Поштовани,

овим путем обавештавмо све акционаре да је дана 10. фебруара 2022. године одржана седница Одбора директора друштва на којој је донета Одлука о заказивању редовне Скупштине друштва за 15. март 2022. године са почетком у 13:00 часова.

Скупштина ће се одржати у просторијама Акционарског друштва за испитивање квалитета “Квалитет” Ниш, на адреси Булевар Светог цара Константина 82-86 у Нишу.

Документ са позивом можете наћи овде: Позив о сазивању редовне седнице Скупштине акционара Квалитет а.д. Ниш

ВАЖНА НАПОМЕНА: На основу члана 328 Закона о привредним друштвима и члана 27 Статута Друштва, сваки акционар има право учешћа у раду Скупштине тако што има право да говори на седници скупштине, да даје предлоге, поставља питања и гласа. Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од основног капитала Друштва не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или може да гласа у одсуству.

Сваки акционар може гласати у одсуству или извшити пренос овлашећења путем попуњавања следећих формулара:

Материјал за седницу Скупштине обухвата:

 • Записник са претходне Седнице друштва
 • Предлог Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. год.
 • Предлог Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2021. годину
 • Предлог Одлуке о расподели добити остварене по редовном годишњем финансијском извештају за 2021. годину

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива и могу се добити у седишту Друштва на адреси Булевар Светог Цара Константина број 82-86, 18000 Ниш, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова.

 

Седница Одбора директора 10.02.2022, 10.02.2022.

Седница Одбора директора је одржана од 10. фебруара 2022. године и на њој су донете следеће одлуке:

 • Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 15. до 17. децембра 2021. године
 • Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 27. до 28. фебруара 2022. године
 • Одлука о усвајању извештаја пописних комисија са стањем на дан 31.12.2021. године
 • Одлука о Заказивању редовне годишње седнице Скупштине друштва за 15. март 2022. године
 • Одлука о одређивању накнаде за представника Републике Србије у Скупштини друштва

 

Дописна седница Одбора директора 27-28.01.2022, 27.01.2022.

Дописна седница Одбора директора је одржана од 27. до 28. јануара 2022. године и на њој је донета следећа одлука:

 • Одлука о службеном путу генералног директора у иностранство

 

Dopisna sednica Odbora direktora 16-17.12.2021, 17.12.2021.

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 16. do 17. decembra 2021. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora odžane od 12. do 14. maja 2021. godine
 • Usvajanje Plana poslovanja za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju nove verzije Pravilnika o računovodstvu

 

Redovna godišnja sednica Skupštine društva, 15.06.2021.

Dana 15. juna 2021. godine održana je redovna godišnja sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Sednice društva
 • Odluka o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
 • Odluka o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Odluka o izboru revizora za 2021. godinu i naknadi za njegov rad

 

Javni poziv na redovnu Skupštinu društva koja će se održati 15.06.2021. godine, 18.05.2021.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 13. i 14. maja 2021. godine dopisnim putem održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 15. jun 2021. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Predlog Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. god.
 • Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
 • Predlog Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu
 • Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Predlog Odluke o izboru revizora za 2021. godinu i naknadi za njegov rad
 • Informacija o Odluci o uplati sredstava u budžet Republike Srbije

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

 

Dopisna sednica Odbora direktora 13-14.05.2021, 17.05.2021.

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 13. do 14. maja 2021. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora odžane od 17. do 19. februara 2021. godine
 • Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine društva za 15.06.2021. godine

 

Dopisna sednica Odbora direktora 17-19.02.2021, 19.02.2021.

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 17. do 19. februara 2021. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora odžane od 21. do 25. decembra 2020. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja Popisnih komisija sa stanjem na dan 31.12.2020. godine

 

Dopisna sednica Odbora direktora 21-25.12.2020, 25.12.2020.

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 21. do 25. decembra 2020. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora odžane od 18. do 19. maja 2020. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za obezbeđivanje nepristrasnosti sa sednice održane 03.11.2020. godine
 • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2021. godinu

 

Redovna godišnja sednica Skupštine društva, 23.06.2020.

Dana 23. juna 2020. godine održana je redovna godišnja sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Sednice društva
 • Odluka o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu
 • Odluka o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
 • Odluka o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta društva
 • Odluka o donošenju novog Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti
 • Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
 • Odluka o visini naknade za rad neizvršnih direktora

 

Javni poziv na redovnu Skupštinu društva koja će se održati 23.06.2020. godine, 25.05.2020.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 18. i 19. maja 2020. godine dopisnim putem održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 23. jun 2020. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu
 • predlog Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu
 • Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu
 • predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu
 • predlog Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 • Izveštaj nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
 • predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
 • predlog Odluke o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad
 • predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
 • predlog novog Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti
 • predlog Odluke o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

 

Dopisna sednica Odbora direktora, 19.05.2020.

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 18. do 19. maja 2020. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 27.02.2020. godine
 • Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine društva za 23.06.2020. godine
 • Usvajanje nove verzije dokumenta “Z00PR07 v 3.3  Pravilnik za kontrolisanje proizvoda”

 

Sednica Odbora direktora, 27.02.2020.

Dana 27. februara 2020. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 27.12.2019. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja popisnih komisija sa stanjem na dan 31.12.2019.
 • Odluka o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

 

Sednica Odbora direktora, 27.12.2019.

Dana 27. decembra 2019. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 08.10.2019. godine
 • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2020. godinu
 • dve Odluke o službenim putevima generalnog direktora u inostranstvo

 

Konstitutivna sednica novog saziva Odbora direktora, 08.10.2019.

Dana 8. oktobra 2019. godine održana je konstitutivna sednica Odbora direktora društva u novom sazivu na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 02.09.2019. godine
 • Odluka o izboru Dr Srđana Jovkovića za novog Predsednika Odbora direktora

 

Vanredna sednica Skupštine društva, 24.09.2019.

Dana 24. septembra 2019. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva održane 17. juna 2019. godine
 • Odluka o izboru revizora za 2019. i naknadi za njegov rad
 • Odluka o izboru novih članova Odbora direktora, neizvršnim direktorima
 • Odluka o naknadama neizvršnim direktorima članovima Odbora direktora
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti
 • Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

 

Javni poziv na VANREDNU Skupštinu društva koja će se održati 24.09.2019. godine, 03.09.2019.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 02. septembar 2019. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju VANREDNE Skupštine društva za 24. septembar 2019. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Ponude ovlašćenih revizora za obavljanje revizije poslovanja za 2019. godinu
 • Predlog Odluke o imenovanju neizvršnih direktora, članova Odbora direktora
 • Predlog Odluke o naknadama neizvršnim direktorima, članovima Odbora direktora
 • Predlog Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

 

Sednica Odbora direktora, 02.09.2019.

Dana 2. septembra 2019. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 17.05.2019. godine
 • Odluka o zakazivanju VANREDNE sednice Skupštine Društva za 24.09.2019. godine

 

Redovna godišnja sednica Skupštine društva, 17.06.2019.

Dana 17. juna 2019. godine održana je redovna godišnja sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Sednice društva
 • Odluka o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu
 • Odluka o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
 • Odluka o utvrđivanju elektronske adrese za prijem elektronske pošte

 

Javni poziv na redovnu Skupštinu društva koja će se održati 17.06.2019. godine, 21.05.2019.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 17. maja 2019. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 17. jun 2019. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu
 • predlog Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu
 • Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu
 • predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu
 • predlog Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu
 • Izveštaj nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
 • predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
 • predlog Odluke o utvrđivanju elektronske adrese za prijem elektronske pošte

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

 

Sednica Odbora direktora, 17.05.2019.

Dana 17. maja 2019. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 26.02.2019. godine
 • Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva za 17.06.2019. godine

 

Sednica Odbora direktora, 26.02.2019.

Dana 26. februara 2019. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 26.11.2018. godine
 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora održane u periodu od 31.1. do 1.2.2019. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja popisnih komisija na dan 31.12.2018.
 • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2019. godinu
 • Odluka o poništavanju donetog novog Pravilnika o računovodstvu
 • Odluke o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

 

Dopisna sednica Odbora direktora, 01.02.2019.

U periodu od 31. januara do 1. februara 2019. godine održana je dopisna sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta sledeća odluka:

 • Usvajanje Z00PR06 v4.2 Pravilnika o prigovorima i žalbama korisnika usluga

 

Sednica Odbora direktora, 26.11.2018.

Dana 26. novembra 2018. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 22.08.2018. godine
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o računovodstvu
 • Odluke o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

 

Skupština društva, 25.09.2018.

Dana 25. septembra 2018. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva održane 25. maja 2018. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017. godinu
 • Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad
 • Odluke o naknadama neizvršnim direktorima članovima Odbora direktora

 

Poziv “manjinskim“ akcionarima za određivanje zajedničkog punomoćnika, 19.09.2018.

Poštovani manjinski akcionari,

Nakon nastupanja činjenice da je nad Kvalitet a.d. Niš „okončan proces privatizacije“ i izvršena transformacija društvenog kapitala u državni, Republika Srbija je postala većinski vlasnik akcija KVALITET AD NIŠ.

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti RS i izvršenih upisa u Centralni registar hartija od vrednosti i registar subjekata pred APR RS, Kvalitet a.d. Niš je privredno društvo  u kojem je vlasnička struktura takva da Republika Srbija ima 99,49% osnovnog kapitala.

U međuvremenu, Vlada Republike Srbije postavila je i svog predstavnika „kapitala“ u Skupštini Kvalitet a.d. Niš.

Odredbama Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) pod naslovom Sastav skupštine i prava akcionara, u članu  328. propisano je da :

“Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Izuzetno, statutom se može utvrditi minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, koji ne može biti veći od broja koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 3. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa ovim zakonom.

Statutom ili poslovnikom skupštine mogu se uvesti samo ona ograničenja prava na učešće u radu skupštine koja su usmerena na obezbeđivanje reda na sednici skupštine (kraj citata).“

 

U skladu sa navedenim, odredbama Statuta KVALITET AD NIŠ, pod naslovomPravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u skupštini u članu 27. propisano je da:

“(1) Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu.

(2) Akcionar, vlasnik obične akcije, ima pravo glasa u skupštini, zavisno od ukupne vrednosti akcija koje mu pripadaju, zavisno od serije akcija, i to: – obične akcije serije 1 daju po jedan glas po akciji;

(3)  Kada se donosi odluka koja se odnosi na akcionare određene vrste ili klase akcije, u odlučivanju učestvuju samo akcionari te vrste, odnosno klase (kraj citata).“

Na osnovu svega navedenog, ovim putem Vam upućujem :

 

Poziv za određivanje zajedničkog punomoćnika za učešće u radu Skupštine Kvalitet a.d. N

putem kojeg vas pozivamo da punomoćnika odredite u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Poziv se danom upućivanja objavljuje na oglasnoj tabli Kvalitet a.d. Niš i internet stranici kvalitet ad niš.

Usled činjenice da nijedan “manjinski“ akcionar ne raspolaže dovoljnim procentom akcija u ukupnom broju akcija Kvalitet a.d. Niš, to vas ovim putem  upozoravamo da u slučaju neodređivanja punomoćnika:

 • nećete imati mogućnost prisustvovanja sednicama Skupštine Kvalitet a.d. Niš,
 • da ćete u slučaju neodređivanja zajedničkog punomoćnika dobijati samo glasačke listiće za sednice Skupštine Kvalitet a.d. Niš,
 • da će u slučaju određivanja zajedničkog punomoćnika poziv za sednicu biti upućivan samo i isključivo preko punomoćnika, preko kojeg ćete ostvarivati vaše pravo na učestvovanje u radu Skupštine.

Ostala prava akcionara ostvarivaćete u skladu sa zakonom i statutom.

U Nišu, dana 19.09.2018. godine.

S poštovanjem,

Vladimir Vukašinović, dipl.inž.elek., generalni direktor

 

 

Javni poziv na Skupštinu društva koja će se održati 25.09.2018. godine, 23.08.2018.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 22. avgusta 2018. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju Skupštine društva za 25.09.2018. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Godišnji revizorski izveštaj za 2017. godinu
 • Ponude za vršenje redovnog revizorskog izveštaja za 2018. godinu
 • Predlog Odluke o naknadama neizvršnim direktorima, članovima Odbora direktora finansijskom izveštaju

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

Sednica Odbora direktora, 22.08.2018.

Dana 22. avgusta 2018. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 23.04.2018. godine
 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora održane od 26. do 27.04.2018. godine
 • Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva za 25.09.2018. godine
 • Odluka o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

Skupština društva, 29.05.2018.

Dana 29. maja 2018. godine održana je redovna sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva održane 5. januara 2018. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta društva
 • Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu
 • Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju

 

Javni poziv na redovnu Skupštinu društva koja će se održati 29.05.2018. godine, 24.04.2018.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 23. aprila 2018. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 29.05.2018. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
 • Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu
 • Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu
 • Predlog Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

Седница Одбора директора 22.09.2022, 22.09.2022.

Седница Одбора директора је одржана од 22. септембра 2022. године и на њој су донете следеће одлуке:

 • Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 20. до 21. јуна 2022. године
 • Одлука о Заказивању ВАНРЕДНЕ седнице Скупштине друштва за 27. октобар 2022. године
 • Одлука о службеном путу генералног директора у иностранство

 

Дописна седница Одбора директора 20-21.06.2022., 21.06.2022.

Дописна седница Одбора директора је одржана од 20. до 21. јуна 2022. године и на њој су донете следеће одлуке:

 • Усвајање Записника са седнице Одбора директора одржане 10. фебруара 2022. godine
 • Разматрање и прослеђивање Скупштини друштва Извештај независног ревизора за 2021. годину

 

Редовна годишња седница Скупштине друштва, 15.03.2022.

Дана 15. марта 2022. године одржана је редовна годишња седница Скупштине друштва на којој су донете следеће одлуке:

 • Одлука о усвајању Записника са претходне Седнице друштва
 • Одлука о усвајању Редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину
 • Одлука о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2021. годину
 • Одлука о расподели добити остварене по редовном годишњем финансијском извештају за 2021. годину

 

Јавни позив на редовну Скупштину друштва која ће се одржати 15.03.2022. године, 14.02.2022.

Поштовани,

овим путем обавештавмо све акционаре да је дана 10. фебруара 2022. године одржана седница Одбора директора друштва на којој је донета Одлука о заказивању редовне Скупштине друштва за 15. март 2022. године са почетком у 13:00 часова.

Скупштина ће се одржати у просторијама Акционарског друштва за испитивање квалитета “Квалитет” Ниш, на адреси Булевар Светог цара Константина 82-86 у Нишу.

Документ са позивом можете наћи овде: Позив о сазивању редовне седнице Скупштине акционара Квалитет а.д. Ниш

ВАЖНА НАПОМЕНА: На основу члана 328 Закона о привредним друштвима и члана 27 Статута Друштва, сваки акционар има право учешћа у раду Скупштине тако што има право да говори на седници скупштине, да даје предлоге, поставља питања и гласа. Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од основног капитала Друштва не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или може да гласа у одсуству.

Сваки акционар може гласати у одсуству или извшити пренос овлашећења путем попуњавања следећих формулара:

Материјал за седницу Скупштине обухвата:

 • Записник са претходне Седнице друштва
 • Предлог Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. год.
 • Предлог Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2021. годину
 • Предлог Одлуке о расподели добити остварене по редовном годишњем финансијском извештају за 2021. годину

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива и могу се добити у седишту Друштва на адреси Булевар Светог Цара Константина број 82-86, 18000 Ниш, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова.

 

Седница Одбора директора 10.02.2022, 10.02.2022.

Седница Одбора директора је одржана од 10. фебруара 2022. године и на њој су донете следеће одлуке:

 • Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 15. до 17. децембра 2021. године
 • Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 27. до 28. фебруара 2022. године
 • Одлука о усвајању извештаја пописних комисија са стањем на дан 31.12.2021. године
 • Одлука о Заказивању редовне годишње седнице Скупштине друштва за 15. март 2022. године
 • Одлука о одређивању накнаде за представника Републике Србије у Скупштини друштва

 

Дописна седница Одбора директора 27-28.01.2022, 27.01.2022.

Дописна седница Одбора директора је одржана од 27. до 28. јануара 2022. године и на њој је донета следећа одлука:

 • Одлука о службеном путу генералног директора у иностранство

 

Dopisna sednica Odbora direktora 16-17.12.2021, 17.12.2021.

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 16. do 17. decembra 2021. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora odžane od 12. do 14. maja 2021. godine
 • Usvajanje Plana poslovanja za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju nove verzije Pravilnika o računovodstvu

 

Redovna godišnja sednica Skupštine društva, 15.06.2021.

Dana 15. juna 2021. godine održana je redovna godišnja sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Sednice društva
 • Odluka o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
 • Odluka o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Odluka o izboru revizora za 2021. godinu i naknadi za njegov rad

 

Javni poziv na redovnu Skupštinu društva koja će se održati 15.06.2021. godine, 18.05.2021.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 13. i 14. maja 2021. godine dopisnim putem održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 15. jun 2021. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Predlog Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. god.
 • Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
 • Predlog Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu
 • Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Predlog Odluke o izboru revizora za 2021. godinu i naknadi za njegov rad
 • Informacija o Odluci o uplati sredstava u budžet Republike Srbije

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

 

Dopisna sednica Odbora direktora 13-14.05.2021, 17.05.2021.

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 13. do 14. maja 2021. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora odžane od 17. do 19. februara 2021. godine
 • Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine društva za 15.06.2021. godine

 

Dopisna sednica Odbora direktora 17-19.02.2021, 19.02.2021.

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 17. do 19. februara 2021. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora odžane od 21. do 25. decembra 2020. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja Popisnih komisija sa stanjem na dan 31.12.2020. godine

 

Dopisna sednica Odbora direktora 21-25.12.2020, 25.12.2020.

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 21. do 25. decembra 2020. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora odžane od 18. do 19. maja 2020. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za obezbeđivanje nepristrasnosti sa sednice održane 03.11.2020. godine
 • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2021. godinu

 

Redovna godišnja sednica Skupštine društva, 23.06.2020.

Dana 23. juna 2020. godine održana je redovna godišnja sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Sednice društva
 • Odluka o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu
 • Odluka o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
 • Odluka o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta društva
 • Odluka o donošenju novog Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti
 • Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
 • Odluka o visini naknade za rad neizvršnih direktora

 

Javni poziv na redovnu Skupštinu društva koja će se održati 23.06.2020. godine, 25.05.2020.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 18. i 19. maja 2020. godine dopisnim putem održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 23. jun 2020. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu
 • predlog Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu
 • Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu
 • predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu
 • predlog Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu
 • Izveštaj nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
 • predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
 • predlog Odluke o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad
 • predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
 • predlog novog Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti
 • predlog Odluke o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

 

Dopisna sednica Odbora direktora, 19.05.2020.

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 18. do 19. maja 2020. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 27.02.2020. godine
 • Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine društva za 23.06.2020. godine
 • Usvajanje nove verzije dokumenta “Z00PR07 v 3.3  Pravilnik za kontrolisanje proizvoda”

 

Sednica Odbora direktora, 27.02.2020.

Dana 27. februara 2020. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 27.12.2019. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja popisnih komisija sa stanjem na dan 31.12.2019.
 • Odluka o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

 

Sednica Odbora direktora, 27.12.2019.

Dana 27. decembra 2019. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 08.10.2019. godine
 • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2020. godinu
 • dve Odluke o službenim putevima generalnog direktora u inostranstvo

 

Konstitutivna sednica novog saziva Odbora direktora, 08.10.2019.

Dana 8. oktobra 2019. godine održana je konstitutivna sednica Odbora direktora društva u novom sazivu na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 02.09.2019. godine
 • Odluka o izboru Dr Srđana Jovkovića za novog Predsednika Odbora direktora

 

Vanredna sednica Skupštine društva, 24.09.2019.

Dana 24. septembra 2019. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva održane 17. juna 2019. godine
 • Odluka o izboru revizora za 2019. i naknadi za njegov rad
 • Odluka o izboru novih članova Odbora direktora, neizvršnim direktorima
 • Odluka o naknadama neizvršnim direktorima članovima Odbora direktora
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti
 • Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

 

Javni poziv na VANREDNU Skupštinu društva koja će se održati 24.09.2019. godine, 03.09.2019.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 02. septembar 2019. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju VANREDNE Skupštine društva za 24. septembar 2019. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Ponude ovlašćenih revizora za obavljanje revizije poslovanja za 2019. godinu
 • Predlog Odluke o imenovanju neizvršnih direktora, članova Odbora direktora
 • Predlog Odluke o naknadama neizvršnim direktorima, članovima Odbora direktora
 • Predlog Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

 

Sednica Odbora direktora, 02.09.2019.

Dana 2. septembra 2019. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 17.05.2019. godine
 • Odluka o zakazivanju VANREDNE sednice Skupštine Društva za 24.09.2019. godine

 

Redovna godišnja sednica Skupštine društva, 17.06.2019.

Dana 17. juna 2019. godine održana je redovna godišnja sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Sednice društva
 • Odluka o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu
 • Odluka o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
 • Odluka o utvrđivanju elektronske adrese za prijem elektronske pošte

 

Javni poziv na redovnu Skupštinu društva koja će se održati 17.06.2019. godine, 21.05.2019.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 17. maja 2019. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 17. jun 2019. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu
 • predlog Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu
 • Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu
 • predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu
 • predlog Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu
 • Izveštaj nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
 • predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
 • predlog Odluke o utvrđivanju elektronske adrese za prijem elektronske pošte

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

 

Sednica Odbora direktora, 17.05.2019.

Dana 17. maja 2019. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 26.02.2019. godine
 • Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva za 17.06.2019. godine

 

Sednica Odbora direktora, 26.02.2019.

Dana 26. februara 2019. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 26.11.2018. godine
 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora održane u periodu od 31.1. do 1.2.2019. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja popisnih komisija na dan 31.12.2018.
 • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2019. godinu
 • Odluka o poništavanju donetog novog Pravilnika o računovodstvu
 • Odluke o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

 

Dopisna sednica Odbora direktora, 01.02.2019.

U periodu od 31. januara do 1. februara 2019. godine održana je dopisna sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta sledeća odluka:

 • Usvajanje Z00PR06 v4.2 Pravilnika o prigovorima i žalbama korisnika usluga

 

Sednica Odbora direktora, 26.11.2018.

Dana 26. novembra 2018. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 22.08.2018. godine
 • Odluka o usvajanju Pravilnika o računovodstvu
 • Odluke o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

 

Skupština društva, 25.09.2018.

Dana 25. septembra 2018. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva održane 25. maja 2018. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017. godinu
 • Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad
 • Odluke o naknadama neizvršnim direktorima članovima Odbora direktora

 

Poziv “manjinskim“ akcionarima za određivanje zajedničkog punomoćnika, 19.09.2018.

Poštovani manjinski akcionari,

Nakon nastupanja činjenice da je nad Kvalitet a.d. Niš „okončan proces privatizacije“ i izvršena transformacija društvenog kapitala u državni, Republika Srbija je postala većinski vlasnik akcija KVALITET AD NIŠ.

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti RS i izvršenih upisa u Centralni registar hartija od vrednosti i registar subjekata pred APR RS, Kvalitet a.d. Niš je privredno društvo  u kojem je vlasnička struktura takva da Republika Srbija ima 99,49% osnovnog kapitala.

U međuvremenu, Vlada Republike Srbije postavila je i svog predstavnika „kapitala“ u Skupštini Kvalitet a.d. Niš.

Odredbama Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) pod naslovom Sastav skupštine i prava akcionara, u članu  328. propisano je da :

“Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Izuzetno, statutom se može utvrditi minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, koji ne može biti veći od broja koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 3. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa ovim zakonom.

Statutom ili poslovnikom skupštine mogu se uvesti samo ona ograničenja prava na učešće u radu skupštine koja su usmerena na obezbeđivanje reda na sednici skupštine (kraj citata).“

 

U skladu sa navedenim, odredbama Statuta KVALITET AD NIŠ, pod naslovomPravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u skupštini u članu 27. propisano je da:

“(1) Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu.

(2) Akcionar, vlasnik obične akcije, ima pravo glasa u skupštini, zavisno od ukupne vrednosti akcija koje mu pripadaju, zavisno od serije akcija, i to: – obične akcije serije 1 daju po jedan glas po akciji;

(3)  Kada se donosi odluka koja se odnosi na akcionare određene vrste ili klase akcije, u odlučivanju učestvuju samo akcionari te vrste, odnosno klase (kraj citata).“

Na osnovu svega navedenog, ovim putem Vam upućujem :

 

Poziv za određivanje zajedničkog punomoćnika za učešće u radu Skupštine Kvalitet a.d. N

putem kojeg vas pozivamo da punomoćnika odredite u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Poziv se danom upućivanja objavljuje na oglasnoj tabli Kvalitet a.d. Niš i internet stranici kvalitet ad niš.

Usled činjenice da nijedan “manjinski“ akcionar ne raspolaže dovoljnim procentom akcija u ukupnom broju akcija Kvalitet a.d. Niš, to vas ovim putem  upozoravamo da u slučaju neodređivanja punomoćnika:

 • nećete imati mogućnost prisustvovanja sednicama Skupštine Kvalitet a.d. Niš,
 • da ćete u slučaju neodređivanja zajedničkog punomoćnika dobijati samo glasačke listiće za sednice Skupštine Kvalitet a.d. Niš,
 • da će u slučaju određivanja zajedničkog punomoćnika poziv za sednicu biti upućivan samo i isključivo preko punomoćnika, preko kojeg ćete ostvarivati vaše pravo na učestvovanje u radu Skupštine.

Ostala prava akcionara ostvarivaćete u skladu sa zakonom i statutom.

U Nišu, dana 19.09.2018. godine.

S poštovanjem,

Vladimir Vukašinović, dipl.inž.elek., generalni direktor

 

 

Javni poziv na Skupštinu društva koja će se održati 25.09.2018. godine, 23.08.2018.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 22. avgusta 2018. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju Skupštine društva za 25.09.2018. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Godišnji revizorski izveštaj za 2017. godinu
 • Ponude za vršenje redovnog revizorskog izveštaja za 2018. godinu
 • Predlog Odluke o naknadama neizvršnim direktorima, članovima Odbora direktora finansijskom izveštaju

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

Sednica Odbora direktora, 22.08.2018.

Dana 22. avgusta 2018. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 23.04.2018. godine
 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora održane od 26. do 27.04.2018. godine
 • Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva za 25.09.2018. godine
 • Odluka o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

Skupština društva, 29.05.2018.

Dana 29. maja 2018. godine održana je redovna sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva održane 5. januara 2018. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta društva
 • Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu
 • Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju

 

Javni poziv na redovnu Skupštinu društva koja će se održati 29.05.2018. godine, 24.04.2018.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 23. aprila 2018. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 29.05.2018. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

 • Zapisnik sa prethodne Sednice društva
 • Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
 • Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu
 • Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu
 • Predlog Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

Sednica Odbora direktora, 23.04.2018.

Dana 23. aprila 2018. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 21.02.2018. godine
 • Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva za 29.05.2018. godine
 • Odluka o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

Sednica Odbora direktora, 21.02.2018.

Dana 21. januara 2018. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 11.12.2017. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja popisnih komisija sa stanjem na dan 31.12.2017. godine
 • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2018. godinu
 • Odluka o kupovini putničkog automobila srednje klase

Vanredna sednica Skupštine društva, 05.01.2018.

Dana 5. januara 2018. godine održana je VANREDNA sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke i zaključci:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice održane 08.08.2017. godine
 • Odluka o kupovini ispitne opreme za Laboratoriju za gas
 • Preporuka/Zaključak za prodaju automobila starih 15 i više godina koji nisu u voznom stanju i čija popravka nije isplativa, kao i za nabavku jednog novog automobila

Javni poziv na VANREDNU Skupštinu društva koja će se održati 05.01.2018. godine, 11.12.2017.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 11. decembra 2017. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju VANREDNE Skupštine društva za 05. januara 2018. godine sa početkom u 12:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

Ovim putem pozivamo sve akcionare da prisustvuju sednici Skupštine. Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine:

 • Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva održane 08.08.2017. godine
 • Razmatranje eleborata i donošenje odluke o kupovini ispitne opreme

Sednica Odbora direktora, 11.12.2017.

Dana 11. decembra 2017. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 13.07.2017. godine
 • Odluka o zakazivanju vanredne Skupštine društva za 05.01.2018. godine
 • Odluka o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

Vanredna sednica Skupštine društva, 08.08.2017.

Dana 8. avgusta 2017. godine održana je VANREDNA sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice održane 30.03.2017. godine
 • Odluka o usklađivanju kapitala društva sa emitovanim akcijama (zaokruživanje visine osnovnog kapitala)
 • Odluka o emisiji običnih akcija II emisije radi nominovanja nenominovanog  kapitala
 • Odluka o izmeni Osnivačkog akta
 • Odluka o izmeni Statuta društva

Javni poziv na VANREDNU Skupštinu društva koja će se održati 08.08.2017. godine, 14.07.2017.

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 13. jula 2017. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju VANREDNE Skupštine društva za 08.08.2017. godine sa početkom u 10:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

Ovim putem pozivamo sve akcionare da prisustvuju sednici Skupštine. Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

Materijal za sednicu Skupštine:

Sednica Odbora direktora, 13.07.2017.

Dana 13. jula 2017. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 03.04.2017. godine
 • Odluka o zakazivanju vanredne Skupštine društva za 08.08.2017. godine

Sednica Odbora direktora, 03.04.2017.

Dana 3. aprila 2017. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 06.03.2017. godine
 • Odluka o izboru Predsednika Odbora direktora
 • Odluka o izboru generalnog direktora
 • Odluka o službenom putu generalnog dirktora na redovno godišnje zasedanje CMC IECEE CB šeme
 • Odluka o imenovanju Odbora za ocenjivanje usaglašenosti

Sednica Skupštine društva, 30.03.2017.

Dana 30. marta 2017. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice održane 04.10.2016. godine
 • Odluka o usvajanju redovnog godisnjeg finansijskog izveštaja za 2016.
 • Odluka o (ne)raspodeli dobiti za 2016. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu
 • Odluka o visini naknade za rad neizvršnih direktora
 • Odluka o izboru Odbora direktora
 • Odluka o prihvatanju Sporazuma sa Republičkom direkcijom za imovinu Republike Srbije

Sednica Odbora direktora, 06.03.2017.

Dana 6. marta 2017. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 24.01.2017. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja popisnih komisija na dan 31.12.2016.
 • Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2017. godinu
 • Prihvatanje predloga i prosleđivanje Skupštini društva na usvajanje:
  • Predloga Izveštaja o poslovanju  za 2016. godinu
  • Predloga Odluke o raspodeli dobiti za 2016. godinu

Sednica Odbora direktora, 24.01.2017.

Dana 24. januara 2017. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 18.11.2016. godine
 • Odluka o Zakazivanju sednice Skupštine društva za 14.03.2017. godine

Sednica Odbora direktora, 18.11.2016.

Dana 19. novembra 2016. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 09.09.2016. godine
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora u Zagreb (Republika Hrvatska)
 • Odluka o usvajanju novih verzija dokumenata sistema manadžmenta:

  • Z00PR03 v 3.3Pravilnik o radu Odbora za ocenjivanje usaglasenosti
  • Z00PR05 v 3.2Pravilnik za sertifikaciju sistema menadzmenta
  • Z00PR06 v 4.0  Pravilnik o prigovorima i zalbama korisnika usluga
 • Odluka o prenosu ovlašćenja za donošenje Odluka i potpisivanje putnih naloga za službena putovanja u zemlji generalnom direktoru

Sednica Skupštine društva, 04.10.2016.

Dana 4. oktobra 2016. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice održane 19.02.2016. godine
 • Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2015. godinu

Sednica Odbora direktora, 09.09.2016.

Dana 19. februara 2016. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 05.08.2016. godine
 • Odluka o imenovanju Odbora za ocenjivanje usaglašenosti
 • Odluka o imenovanju Komisije za obezbedjenje nepristrasnosti
 • Odluka o sazivanju sednice Skupštine društva za 04. oktobar 2016. godine

Sednica Odbora direktora, 05.08.2016.

Dana 05. avgusta 2016. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice OD od 19.02.2016.
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora na Brno, Češka Republika

Sednica Odbora direktora, 19.02.2016.

Dana 19. februara 2016. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 11.09.2015. godine
 • Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora održane od 04.02.2016. do 05.02.2016. godine
 • Usvajanje izveštaja popisnih komisija na dan 31.12.2015. godine
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora na CMC u Oslo (Norveška)
 • odobravanje Ugovora o međusobnoj saradnji između Kvalitet a.d. Niš i TCL iz Republike Slovenije
 • Usvajanje Plana poslovanja za 2016. godinu

Sednica Skupštine društva, 19.02.2016.

Dana 19. februara 2016. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa sednice održane 24.03.2015. godine
 • Usvajanje Zapisnika sa sednice održane 21.09.2015. godine
 • Odluka o usvajanju redovnog godisnjeg finansijskog izveštaja za 2015.
 • Odluka o raspodeli dobiti za 2015.
 • Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju za 2015.

Sednica Odbora direktora, 05.02.2016.

Dana 05. februara 2016. godine održana je dopisna sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta sledeća odluka:

 • Zakazivanje redovne godišnje sednice Skupštine društva za 19. februar 2016. godine

Sednica Skupštine društva, 21.09.2015.

Dana 21. septembra 2015. godine održana je vanredna sednica Skupštine društva na kojoj je doneta sledeća odluka:

 • nova Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po završnom računu za 2014. godinu u skladu za zahtevom Agencije za privatizaciju

 

Sednica Odbora direktora, 11.09.2015.

Dana 11. septembra 2015. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 29.05.2015. godine
 • Zakazivanje vanredne sednice Skupštine društva za 21. septembar 2015. godine
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora u Ohrid (Republika Makedonija) na konferenciju Maklab

 

Sednica Odbora direktora, 29.05.2015.

Dana 29. maja 2015. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 11.02.2015. godine
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora u Sarajevo (BiH)
 • Usvajanje Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 • Ispravka Odluke 3304-6/1 o službenom putovanju generalnog direktora na 18. IECEE CMC zasedanje

 

Sednica Skupštine društva, 24.03.2015.

Dana 24. marta 2015. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Odluka o  usvajanju Izvešaja o poslovanju
 • Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i raspodeli dobiti

 

Sednica Odbora direktora, 11.02.2015.

Dana 11. februara 2015. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 03.09.2014. godine
 • Usvajanje Izveštaja popisnih komisija na dan 31.12.2014.
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora na 18. IECEE CMC zasedanje
 • Usvajanje Plana poslovanja za 2015. godinu
 • Odluka o imenovanju internog revizora
 • Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine društva za 24.03.2015. godinu

 

Sednica Skupštine društva, 29.09.2014.

Dana 29. septembra 2014. godine održana je vanredna sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje zapisinika sa sednice 10.06.2014.
 • Formulisan je odgovor Ageniciji za privatizaciju u vezi predloga za metod, model i mere u postupku privatizacije Društva
 • Odluka o kupovini ispitne opreme za ispitivanje nejonizujućeg zračenja

 

Sednica Odbora direktora, 03.09.2014.

Dana 3. septembra 2014. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 07.05.2014. godine
 • Zakazivanje vanredne sednice Skupštine društva za 25. septembar 2014. godine

 

Sednica Skupštine društva, 10.06.2014.

Dana 10. juna 2014. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje zapisinika sa sednice 10.07.2013.
 • Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
 • Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2013. godinu
 • Odluka o kupovini ispitne opreme
 • Odluka o Naknadi članovima Odbora direktora

 

Sednica Odbora direktora, 07.05.2014.

Dana 7. maja 2014. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeća odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 12.02.2014. godine
 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 27.02.2014. godine
 • Zakazivanje redovne sednice Skupštine društva za 10. jun 2014. godine
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora na CMC zasedanje

 

Sednica Odbora direktora, 27.02.2014.

Dana 27. februara 2014. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta sledeća odluka:

 • Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu, odnosno informacija o ostvarenju prihoda i rashoda (Bilansa uspeha) i Bilansa stanja za 2013. godinu

 

Sednica Odbora direktora, 12.02.2014.

Dana 12. februara 2014. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 19.12.2013. godine
 • Usvajanje izveštaja popisnih komisija

 

Sednica Odbora direktora, 19.12.2013.

Dana 19. decembra 2013. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Odbora od 25.04.2013. godinu
 • Usvajanje Plana poslovanja za 2014. godinu.
 • Usvajanje Izveštaja popisnih komisija o vanrednom popisu sa 31.10.2013. godine za potrebe izrade Lične karte preduzeća
 • Usvajanje izveštaja “Procena vrednosti poslovnih prostora i objekata” ovlašćenog procenitelja
 • Usvajanje izveštaja “Procena tržišne vrednosti osnovnih sredstava koja se nalaze u poslovnom i radnom prostoru Kvaliteta” ovlašćenog procenitelja

 

Sednica Skupštine društva, 31.05.2013.

Dana 31. maja 2013. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu
 • Usvajanje Izveštaja nezavisnoh revizora za 2012. godinu
 • Formiranje radne grupe za nabavku test ispitnog prijemnika

 

Sednica Odbora direktora, 24.05.2013.

Dana 24. maja 2013. godine održana je konstitutivna sednica Odbora direktora ne kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvajanje Plana poslovanja za 2013. godinu.
 • Odluka o obrazovanju Komisije za reviziju
 • Usvajanje novih izdanja Pravilnika Z00PR02, Z00PR03, Z00PR04, Z00PR05, Z00PR06 iZ00PR07
 • Odluka o službenom putovanju generalnog direktora u u Bugarsku u posetu imenovanom sertifikacionom telu OTC 

 

Sednica Odbora direktora, 25.04.2013.

Dana 25. aprila 2013. godine održana je konstitutivna sednica Odbora direktora ne kojoj je doneta sledeća odluka:

 • Odluka o  službenom putovanju generalnog direktora na CMC konferenciju u Kanadu

 

Sednica Odbora direktora, 05.04.2013.

Dana 05. aprila 2013. godine održana je konstitutivna sednica Odbora direktora ne kojoj su donete sledeće odluke:

 • Za predsednika Odbora direktora društva je izabrana Branković Vujadinka
 • Za generalnog direktora društva je izabran Vladimir Vukašinović

 

Sednica Skupštine društva, 04.04.2013.

Dana 04. aprila 2013. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, 36/2011 i 99/2011)
 • Doneta je odluka o visini naknade za rad članova Odbora direktora
 • Imenovan je Odbor direktora u sastavu: Vladimir Vukašinović (izvršni direktor), Vujadinka Brankovi (neizvršni direktor), Branislav Ranđelović (neizvršni direktor)

 

Sednica Skupštine društva, 26.03.2013.

Dana 26. marta 2013. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

 • Usvojen je novi Poslovnik o radu Skupštine
 • Nikola Igić je izabran za predsednika Skupštine
 • Usvojen je izmenjen Osnivački akt koji je usklađen sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, 36/2011 i 99/2011)
 • Usvojen je novi Statut društva usklađen sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, 36/2011 i 99/2011)