Еталонирање (“Калибрација”)

Лабораторија за метрологију је стручно, технички оспособљена, акредитована лабораторија (акредатицони број: 02-041) за обављање услуга еталонирања (“калибрацију”) у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 у области:

  • маса (електромеханичке и механичке ваге),
  • електричне величине.

Детаљан обим акредитације можете видети овде.Захтев за еталонирање (“калибрацију”) мерних уређаја:

  Захтев за еталонирање уређаја
 Захтев за еталонирање уређаја

Еталонирање вага (1 mg – 1000 kg):

  • електромеханичке ваге са неаутомаским функционисањем,
  • механичке ваге са неаутоматским функционисањем (ваге са помичним тегом, ваге са кружном скалом, ваге са непотпуном кружном скалом).

Еталонирање мерила електричних величина:

  • једносмерни и наизменични напон,
  • једносмерна и наизменична струја,
  • електрична отпорност,
  • електрична снага.