Регистри

Регистар клијената

Квалитет а.д. одржава регистар важећих сертификација који је јавно доступан и може се добити на писани захтев (у било ком облику: е-маил, факс, писмо…) било које заинтересоване стране.

Такође, на захтев било које стране, Квалитет а.д. доставља информацију о статусу сертификације система менаџмента било ког клијента, и то да ли је сертификација активна, суспендована, повучена или редукована.

Регистар суспендованих сертификата

Сва предузећа којима су сертификати суспендовани не смеју приликом рекламирања својих производа/услуга да се позивају на сертификацију.

Регистар повучених сертификата

Сва предузећа којима су сертификати повучени не смеју приликом рекламирања својих производа/услуга да се позивају на сертификацију.