Уређаји на чврста горива

Квалитет а.д. Ниш има потпуно опремљену и акредитовану лабораторију за испитивање уређаја који раде на чврста горива.


Образац Захтева за испитивање можете преузети овде:

 Захтев на српском – уређаји који раде на чврста горива
 Захтев на српском – уређаји који раде на чврста горива

Кратку брошуру можете преузети овде.

 

Обим акредитације можете погледати овде, или директно на сајту Акредитационог тела Србије овде.

 

У лабораторији се врше испитивања према следећим стандардима:

  • SRPS EN 12815:2012 – Штедњаци на чврста горива за домаћинства
  • SRPS EN 13240:2011 – Уређаји за грејање простора на чврста горива
  • SRPS EN 14785:2011 – Уређаји за грејање простора на дрвене пелете у домаћинству
  • SRPS EN 15250:2011 – Уређаји на чврста горива са акумулацијом топлоте
  • SRPS EN 303-5:2012 – Котлови за грејање на чврста горива, опслуживани ручно и аутоматски, називне снаге до 500 kW

 

Регулатива

На прве четири категорије горе наведених производа се односи пропис Европске комсије тзв. Construction Products Regulation 305/2011 (CPR) , који је у српско законодавство транспонован као Закон о грађевинским производима (“Сл. гласник РС”, бр. 83/2018) .

 

Уколико имате било каквих питања, слободно нас контактирајте.

Регулатива

 

На прве четири категорије горе наведених производа се односи пропис Европске комсије тзв. Construction Products Regulation 305/2011 (CPR) , који је у српско законодавство транспонован као Закон о грађевинским производима (“Сл. гласник РС”, бр. 83/2018) .

Уколико имате било каквих питања, слободно нас контактирајте.