ISO 45001

ISO 45001: Управљање безбедношћу и здрављем на раду

ISO 45001 је међународни стандард за управљање безбедношћу и здрављем на раду, пружа организацијама оквир за стварање сигурног радног окружења.

ISO 45001 - Kvalitet a.d. Niš

Шта је ISO 45001?

ISO 45001 је међународни стандард који поставља смернице за управљање безбедношћу и здрављем на раду. Овај стандард пружа оквир за идентификацију, контролу и смањење ризика везаних за безбедност и здравље запослених. Циљ овог стандарда је стварање безбедног радног окружења које подстиче добро здравље запослених и смањује ризике од повреда и болести на раду.

Основни принципи ISO 45001 стандарда

Ангажовање запослених: Активно укључивање запослених у процесе доношења одлука и идентификације ризика како би се повећала свест о безбедности.

Континуирано побољшање: Стално праћење перформанси у области безбедности и здравља на раду ради идентификације и имплементације побољшања.

Управљање ризицима: Идентификација и анализа потенцијалних ризика како би се предузеле одговарајуће превентивне мере.

Прилагођавање променама: Пружање флексибилности да се прилагоде променама у законодавству или унутар организације како би се очувала безбедност и здравље запослених.

Предности имплементације ISO 45001

Смањење повреда и болести на раду: Смањење ризика од повреда и болести, што доприноси бољем здравственом стању запослених.

Повећање продуктивности: Безбедно радно окружење подстиче повећање продуктивности и ангажовање запослених.

Усклађеност са законодавством: Организације постају усклађене са законским захтевима у вези са безбедношћу и здрављем на раду.

Више о поступку сертификације можете сазнати на овом линку:

Поступак сертификације – Квалитет а.д. Ниш (kvalitet.co.rs)

Квалитет а.д. Ниш - Ваш партнер ка сертификацији

Квалитет а.д. Ниш, као стручно сертификационо тело, пружа подршку организацијама у процесу сертификације према овом међународном стандарду. Наш искусан тим стручњака обезбеђује да организације успешно задовоље све захтеве овог значајног стандарда.

На следећем линку можете преузети формуларе за пријаву за оцењивање и сертификацију система менаџмента:

Формулари за пријаву – Квалитет а.д. Ниш (kvalitet.co.rs)

Закључак

Овај стандард представља кључну инвестицију за организације које желе постићи врхунске стандарде у управљању безбедношћу и здрављем на раду. Имплементација овог стандарда не само да чува безбедност запослених већ и побољшава ефикасност пословања и доприноси одрживом расту организације.