HACCP – HASAP

HACCP - HASAP

Безбедност хране представља императив у модерном друштву, а један од најефикаснијих алата за постизање високих стандарда у овој области јесте Систем менаџмента безбедношћу хране, познат као HACCP (Анализа опасности и критичних контролних тачака). 

HACCP је систем безбедности хране – кодекс алиментаријус, који је препоручила комисија Светске организације за храну и пољоприцереду (FAO) у сарадњи са Светском здравственом организацијом (WHO). Они су творци HACCP-а као општих принципа хигијене животних намерница са препорученим правилима добре праксе. 

Комплетан назив HACCP – Codex Alimentarius Commission FAO/WHO – Општи принципи хигијене животних намирница CAC/RPC 1-1969, rev. 5 2020.

Kvalitet Niš - haccp - hasap

Шта је HACCP?

HACCP представља систематичан приступ идентификацији, процени, и контроли ризика везаних за безбедност хране. Овај систем је кључан за осигурање безбедности хране током сваког корака производног ланца, од сировина до готових производа.

Основни принципи HACCP-а

Анализа опасности (Хазард Аналyсис): Идентификација потенцијалних опасности, било биолошких, хемијских или физичких, које могу угрозити безбедност хране.

Одређивање критичних контролних тачака: Идентификација тачака у производном процесу где се опасности могу контролисати или елиминисати како би се гарантовала безбедност хране.

Постављање критичних граница: Дефинисање граница које се морају одржавати на одређеним контролним тачкама како би се спречила опасност.

Постављање система праћења: Развој система праћења како би се обезбедило да су критичне контролне тачке унутар постављених граница.

Постављање коригујућих мера: Дефинисање акција које се предузимају уколико се утврди да је одступање од критичних граница.

Постављање верификационих поступака: Развој метода за потврду да је HACCP систем учинковит.

Документација и записи: Одржавање детаљних записа о свим аспектима система како би се омогућила транспарентност и правилна документација.

HACCP сертификација од стране Сертификационог тела Квалите а.д. Ниш

Сертификационо тело Квалите а.д. Ниш представља истакнуту институцију која врши HACCP сертификацију у складу са међународним стандардима. Ова сертификација је потврда да је производни процес у потпуности усаглашен са HACCP принципима, пружајући произвођачима и потрошачима додатну сигурност у квалитет и безбедност хране.

Више о поступку сертификације можете сазнати на овом линку:

Поступак сертификације – Квалитет а.д. Ниш (kvalitet.co.rs)

Зашто је HACCP важан?

Превенција опасности: HACCP омогућава препознавање и спречавање потенцијалних опасности пре него што угрозе квалитет хране.

Усклађеност са стандардима: HACCP сертификација придржава се највиших националних и међународних стандарда безбедности хране.

Поверење потрошача: Сертификација од стране респектабилног тела попут Квалите а.д. Ниш придодаје вредност бренду, градећи поверење потрошача у квалитет производа.

Смањење трошкова: Смањење ризика од контаминације хране минимизира трошкове везане за повлачење производа с тржишта и правне проблеме.

На следећем линку можете преузети формуларе за пријаву за оцењивање и сертификацију система менаџмента:

Формулари за пријаву – Квалитет а.д. Ниш (kvalitet.co.rs)

Закључак

Систем менаџмента безбедношћу хране HACCP и сертификација од стране Сертификационог тела Квалите а.д. Ниш су од суштинског значаја за очување безбедности и квалитета хране. Овај свеобухватан приступ пружа неопходну сигурност како произвођачима, тако и потрошачима, у светлу све већих захтева за високим стандардима безбедности хране.