Хомологација возила

Хомологациона испитивања се обављају у односу наелектромагнетску компатибилност, а према одредбама прописа E/ECE/324/Add.9/Rev.5−E/ECE/TRANS/505/Add.9/Rev.5 од 16.10.2014. године.

Испитивања

Испитивања и мерења карактеристика електромагнетске компатибилности – електромагнетске сметње зрачења и имуност на електромагнетске сметње код:

 • возила
 • подсклопова и система који се уграђују у возила

Стандарди

Квалитет а.д. је акретитован за испитивање електромагнетске компатибилности према следећим стандардима који су у вези са наведеним прописом:

 • SRPS EN 55012: Возила, пловила и мотори са унутрашњим сагоревањем — Карактеристике радио-сметњи — Границе и методе мерења за заштиту спољашњих пријемника
 • SRPS EN 55016-1-4: Спецификација апарата и метода за мерење радио-сметњи и имуности — Део 1-4: Апарати за мерење радио-сметњи и имуности — Антене и испитна места за мерење сметњи зрачења
 • SRPS EN 61000-3-2: Електромагнетска компатибилност (EMC) – Део 3-2: Границе – Границе за емисије хармоника струје (улазна струја уређаја <= 16 А по фази)
 • SRPS EN 61000-3-3: Електромагнетска компатибилност (EMC) – Део 3-3: Границе – Ограничавање промена напона, флуктуација напона и фликера у јавним системима нисконапонског напајања, за уређаје чија је назначена струја <= 16 А по фази и који не подлежу условљеном прикључивању
 • SRPS EN 61000-4-4: Електромагнетска компатибилност (EMC) — Део 4-4: Технике испитивања и мерења — Испитивање имуности на електрични брзи транзијент/рафал
 • SRPS EN 61000-4-5: Електромагнетска компатибилност (EMC) — Део 4-5: Технике испитивања и мерења — Испитивање имуности на напонске ударе
 • SRPS EN 61000-6-2: Електромагнетска компатибилност (EMC) — Део 6-2: Генерички стандарди – Имуност у индустријским окружењима
 • SRPS EN 61000-6-3: Електромагнетска компатибилност (EMC) — Део 6-3: Генерички стандарди — Стандард за емисију у стамбеним и комерцијалним окружењима и окружењима лаке индустрије
 • SRPS EN 55016-2-1: Спецификација апарата и метода за мерење радио-сметњи и имуности — Део 2-1: Методе мерења сметњи и имуности — Мерења кондукционих сметњи
 • SRPS EN 55022: Уређаји информационе технологије — Карактеристике радио-сметњи — Границе и методе мерења
 • SRPS EN 55016-1-2: Спецификација апарата и метода за мерење радио-сметњи и имуности — Део 1-2: Апарати за мерење радио-сметњи и имуности — Помоћна опрема — Кондукционе сметње