Саставни делови

Лабораторија за саставне делове је акредитована од стране АТС.

Врсте производа које се испитују

У Лабораторији за саставне делове се врше испитивања следећих врста производа (потпуни списак се налази у обиму акредитације):

  • продужни савитљиви каблови
  • прикључнице (за трајну уградњу, вишеструке или преносне)
  • утикачи (раставни, нераставни)
  • склопке за фиксне електричне инсталације (једнополне, двополне, наизменичне, итд)
  • склопке за апарате које се користе апаратима за домаћинство

Испитивање према стандардима

Испитивања се обављају према важећим верзијама следећих српских стандарда (које су идентичне са међународним верзијама):

  • SRPS IEC 60884-1
  • SRPS EN 60669-1 + A1 + A2
  • SRPS EN 61058-1 + A2

Безбедност производа односи се како на електрична испитивања (диелектрична чврстоћа, отпорност материјала, загревање, трајност), испитивања материјала (запаљивост и горивост) тако и на механичка испитивања. Лабораторија је поседује мерну опрему високе класе тачности, као и врло специфичну опрему за испитивање према методама које су прописане у наведеним стандардима.

Додатне информације

Лабораторије Квалитет а.д. су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије које је потписник мултилатералног споразума о признавању акредитације са Европском организацијом за акредитацију (EA), али и потписник IAF MLA са Међународним форумом за акредитацију (IAF) и ILAC MRA споразума са међународном организацијом за акредитацију лабораторија (ILAC).

Стога су извештаји које издаје Квалитет а.д. основ за стављање CE знака, јер су признати у свим земљама чија су акредитациона тела потписници ових споразума, укључујући све земље Европске уније.