Акредитација за системе менаџмента

Квалитет а.д. врши сертификацију система менаџмента према

 • SRPS ISO 9001:2015
  Системи менаџмента квалитетом (QMS)
 • SRPS ISO 14001:2015
  Системи управљања заштитом животне средине (EMS)
 • SRPS ISO 45001:2018
  Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду
 • SRPS EN ISO 22000:2007
  Системи менаџмента безбедношцу хране (FSMS)
 • CAC/RCP 1-1969, Rev. 5-2020 HACCP
 • SRPS EN ISO 13485:2017
  Медицинска средства — Системи менаџмента квалитетом (MD-QMS)
 • SRPS ISO/IEC 27001:2014
  Системи менаџмента безбедношцу информација (ISMS)
 • SRPS ISO 22301:2014
  Системи менаџмента континуитетом пословања (BCMS)

Обим акредитације

Квалитет а.д. је организација АКРЕДИТОВАНА од стране АТС (Акредитационог тела Србије) за обављање послова сертификације система менаџмента према стандарду SPRS ISO 17021-1:2015.

Акредитацијом је потврдена компетентност и непристрасност рада сертификационог тела Квалитет а.д.

Сертификација система који су ван обима акредитације се обавља по идентичним поступцима као и оних који су под акредитацијом, поштујуци принципе компетентости, непристрасности и објективности.

За стандард SRPS ISO 13485:2017

Главна техничка област
Техничка област
Категорија производа у оквиру техничких области

Неактивна медицинска средства

Општа неактивна и неимплантабилна медицинска средства
 • Неактивна средства за анестезију, хитне случајеве и интензивну негу
 • Неактивна средства за ињектирање, инфузију, трансфузију и дијализу
 • Неактивна ортопедска и средства за рехабилитацију
 • Неактивна офталмолошка средства
 • Неактивни инструменти
 • Неактивна медицинска средства за дезинфекцију, чишћење, испирање

Средства за негу рана

 • Завоји и средства за увијање рана
 • Друга медицинска средства за негу рана

Неактивна дентална средства и прибор

 • Неактивна дентална средства/ опрема и инструменти
 • Дентални материјали
 • Дентални импланти

Друга неактивна медицинска средства која нису напред наведена

 • Неактивна гастроентеролошко-уролошка медицинска средства за једнократну употребу
 • Општа хируршка медицинска средства за једнократну употребу

Aктивна медицинска средства (неимплантабилна)

Општа активна медицинска средства

 • Средства за стимулацију или инхибицију
 • Респираторна средства, средства која обухватају хипербаричне коморе за терапију кисеоником, инхалациона анестезија
 • Активна хируршка средства
 • Софтвер
 • Медицински системи за снабдевање гасом и њихови делови

Уређаји за праћење

Уређаји за праћење виталних физиолошких параметара

Уређаји за терапије зрачења и терапије топлотом

Уређаји која користе нејонизујуће зрачење

In-vitro дијагностичка медицинска средства (IVD)

Реагенси и производи реагенаса, калибратори и контролни материјали за:

 • Клиничку хемију
 • Имунохемију (Имунологија)
 • Хематологију/Хемостаза/ Имунохематологију
 • Микробиологију
 • Имунологију инфекција
 • Хистологију/Цитологију
 • Генетичко испитивање

In vitro дијагностички инструменти и софтвер

Делови или услуге

Компоненете

Електричне компоненте, причвршћивачи, обликоване сировине, обрађене сировине и обликована пластика

Подсклопови

Електронски подсклопови, механички подсклопови направљени према цртежима и/или радним инструкцијама

Услуге одржавања

Услуге електричних и механичких поправки

 

За стандард SRPS ISO 14001:2015

Област бр. *
Опис економског сектора/активности
NACE Rev. 2 Code

17

Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

18

Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

19

Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

28

Грађевинарство

41, 42, 43

29

Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

31

Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

34

Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 i 74.3

 

За стандард SRPS ISO 45001:2018

Област бр. *
Опис економског сектора/активности
NACE Rev. 2 Code

17

Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

18

Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

19

Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

28

Грађевинарство

41, 42, 43

29

Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

31

Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

34

Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 i 74.3

За стандард SRPS ISO 9001:2015

Област бр. *
Опис економског сектора/активности
NACE Rev. 2 Code

3

Прехрамбени производи, пића и дуван

10, 11, 12

4

Текстил и текстилни производи

13, 14

6

Дрво и производи од дрвета

16

7

Целулоза, папир и производи од папира

17

9

Штампарска делатност

18

14

Гума и производа од пластике

22

15

Неметални минерални производи

23 изузев 23.5 i 23.6

16

Бетон, цемент, креч, гипс и др.

23.5, 23.6

17

Основни метали и стандардни метални производи

24 изузев 24.46, 25 изузев 25.4, 33.11

18

Машине и машински уређаји

25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2

19

Електрични и оптички уређаји

26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

23

Производња на другом месту непоменута

31, 32, 33.19

27

Снабдевање водом

35.3, 36

28

Грађевинарство

41, 42, 43

29

Трговина на велико и трговина на мало; Поправка моторних возила, мотоцикала и предмета за личну употребу и домаћинство

45, 46, 47, 95.2

31

Саобраћај, складиштење и везе

49, 50, 51, 52, 53, 61

33

Информационе технологије

58.2, 62, 63.1

34

Инжењерске услуге

71, 72, 74 изузев 74.2 i 74.3

35

Остале услуге

69, 70, 73, 74.2, 74.3, 78, 80, 81, 82

36

Државна управа

84

39

Остале друштвене услуге

37,38.1.38.2, 39, 59.1, 60, 63.9, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 96

* Напомена: Идентификација области се заснива на IAF ID 1:2014.