Историјат

Акционарско друштво за испитивање квалитета Квалитет а.д. основано је 1981. године издвајањем три лабораторије и 17 радника из састава Електронске индустрије РО ТЕЛЕВИЗИЈА у Нишу. Предузеће је до 1990. године у складу са законским променама, прошло кроз неколико организационих трансформација.

Уз рад на организационим трансформацијама и проширењу делатности предузећа, 1986. године започета је изградња новог радног простора величине од око 2000 квадратних метара који је завршен 1988. године.

До краја 1989. године организација је преуређена и организована по угледу на међународне организације из области квалитета.

Почетком 1990. године Квалитет а.д. је изашао из система Електронске индустрије Ниш и формиран као независна и самостална организација.

Године 1991. лабораторије добијају статус признате CB лабораторије за испитивање, а од августа 2005. Квалитет а.д. постаје NCB (Национално сертификационо тело), у оквиру CB шеме IECEE система (IEC систем за испитивање усаглашености и сертификацију електричне опреме и компонената) у оквиру које се међусобно признају сертификати и резултати испитивања усаглашености производа и компонената. Овим се Квалитет а.д. сврстао у предузећа са међународним реномеом и угледом.

Квалитет а.д. је у периоду од оснивања до увођења система акредитације у законску регулативу имао овлашћења за вршење послова обавезног атестирања електротехничких производа и метролошку проверу исправности мерила од стране тадашњх надлежних институција “Савезног завода за стандардизацију” и “Савезног завода за мере и драгоцене метале”.

Под називом Акционарско друштво за испитивање квалитета Квалитет а.д. организација послује од 23. јуна 2000. године.

Исте године је постао прва организација која је акредитована у тадашњој Савезној републици Југославији од стране Акредитационог тела Србије и Црне Горе (ЈУАТ) као испитна лабораторија и сертификационо тело за прозводе.

Квалитет а.д. је сада самостална, независна и неутрална организација.