Електрични алати

Лабораторија за испитивање електрични алата је акредитована од стране АТС.

Испитивања се обављају према важећим верзијама српских стандарда који су идентични са међународним EN, односно IEC стандардима:

 • SRPS EN 60745-1
 • серија SRPS EN 60745-2
 • серија SRPS EN 61029-2
 • SRPS EN 60204-1

Лабораторија поседује мерну опрему високе класе тачности, као и врло специфичну опрему за испитивање према методама које су прописане у наведеним стандардима.

Уређаји који су предмет испитивања

У Лабораторији за електричне алате са електромоторима се врше испитивања следећих врста производа (потпуни списак се налази у обиму акредитације):

 • бушилице
 • одвијачи
 • брусилице
 • тестере (све врсте електричних тестера)
 • електрични чекићи
 • електричне маказе и глодалице
 • урезнице
 • електричне рендисаљке
 • тримери
 • апарати за спајање
 • равналице
 • машине за рендање
 • машине за нарезивање навоја

Врсте испитивања

У лабораторији се обављају испитивања безбедности производа, у односу на електричне и механичке карактеристике и материјала и то:

 • улазна снага и струја
 • струја одвода и диелектрична чвртоћа
 • ваздушни размаци и пузне стазе
 • заштита од преоптерећења трансформатора и припадајућих кола
 • загревање
 • неправилна употреба
 • механичка чврстоћа
 • саставни делови
 • заштитно уземљење
 • отпорност према топлоти и ватри
 • отпорност према корозији
 • зрачење, токсичност и сл. опасности, као и опасности које потичу од утицаја околине на уређај, као нпр. заштита од приступа деловима под напоном
 • отпорност према штетном продирању воде

Додатне информације

Лабораторије Квалитет а.д. су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије које је потписник мултилатералног споразума о признавању акредитације са Европском организацијом за акредитацију (EA), али и потписник IAF MLA са Међународним форумом за акредитацију (IAF) и ILAC MRA споразума са међународном организацијом за акредитацију лабораторија (ILAC).

Стога су извештаји које издаје Квалитет а.д. основ за стављање CE знака, јер су признати у свим земљама чија су акредитациона тела потписници ових споразума, укључујући све земље Европске уније.