Знаци усаглашености за системе менаџмента

Упутство за употребу знака усаглашености за сертификоване системе менажмента

Знак усаглашености QMS

Знак усаглашености EMS

Знак усаглашености OH&S

Знак усаглашености FSMS

Знак усаглашености HACCP

Знак усаглашености MD-QMS

Знак усаглашености ISMS

Знак усаглашености BCMS

Напомена: Уколико Ваша орагнизација има интегрисане стандарде у комбинацији различитој од овде доступних, молимо Вас обратите нам се како бисмо Вам доставили одговарајући знак усаглашености.

Најчешће комбинације стандарда у оквиру интегрисаног система менаџмента.

Знак усаглашености IMS (QMS, EMS и OH&S)

Знак усаглашености IMS (QMS и EMS)

Знак усаглашености IMS (QMS и OH&S)

Знак усаглашености IMS (ЕMS и OH&S)

Знак усаглашености IMS (QMS и HACCP)

Знак усаглашености IMS (ISMS и BCMS)