Формулари Захтева и Упутства

Захтев за оцењивање усаглашености производа (“издавање Потврда о усаглашености”):

За 2022. годину
Corel Draw
PDF документ
PNG

За 2021. годину
Corel Draw
PDF документ
PNG

За 2020. годину
Corel Draw
PDF документ
PNG

Двоцифрени број са десне стране представља последње две цифре године издавања Исправе о усаглашености (пример: 21 за 2021. годину).

Напомена: Година која се уноси је година када је први пут издат документ о усаглашености за конкретни производ. На пример: Уколико сте за производ први пут добили Потврду о усаглашености 2016. године, а након истека њеног важења 2021. године поново поднели захтев за исти производ и добили потврду која је издата те 2021. године, испод знака треба да стоји ознака 16 (скраћено од 2016).

Напомена: Знак не сме бити мањи од 5mm.

Захтев за оцењивање усаглашености ГАСНИХ апарата: