Формулари Захтева и Упутства

Захтев за оцењивање усаглашености производа (“издавање Потврда о усаглашености”):

За 2021. годину
Corel Draw
PDF документ
PNG

За 2020. годину
Corel Draw
PDF документ
PNG

Двоцифрени број са десне стране представља последње две цифре године издавања Исправе о усаглашености (пример: 21 за 2021. годину).

Напомена: Година која се уноси је година када је први пут издат документ о усаглашености за конкретни производ. На пример: Уколико сте за производ први пут добили Потврду о усаглашености 2016. године, а након истека њеног важења 2021. године поново поднели захтев за исти производ и добили потврду која је издата те 2021. године, испод знака треба да стоји ознака 16 (скраћено од 2016).

Напомена: Знак не сме бити мањи од 5mm.

Захтев за оцењивање усаглашености ГАСНИХ апарата: