CB шема

Квалитет а.д. је 1991. године до 2023. године био члан међународне организације  IECEE CB scheme.

Квалитет а.д. је јуна 1991. године у Паризу на заседању Комитета који управља IECEE системом за испитивање усаглашености и сертификацију електричне опреме и компонената (Management Committee) прихваћен као испитна лабораторија у оквиру CB шеме поменутог IECEE система. Тада је тадашњи Завод за стандардизацију, а сада Институт за стандардизацију Србије прихваћен као Национално сертификационо тело (NCB).

Августа 2005. године Квалитет а.д. постаје Национално сертификационо тело у поменутој шеми, чиме је остварен раније постављени циљ, да се заокружи поступак испитивања и сертификације у оквиру CB шеме.

Основна сврха CB шеме је да омогући произвођачу да добије CB сертификат за одређени производ, од стране Националног сертификационог тела (NCB), чиме се потврђује да је тај производ усаглашен са одговарајућим стандардом, а да се тај сертификат и извештај о испитивању који обавезно прати сертификат, користе као основа за издавање националних сертификата, често без додатних испитивања, у земљама где је обавезна сертификација производа.

На почетку 2010. године у међународној CB шеми партиципирају 53 земље, из којих је признато преко 60 Националних сертификационих тела и преко 330 испитних лабораторија. Годишње се изда преко 50 000 CB сертификата чиме се процес сертификације широм света знатно убрзава, а промет електротехничких производа знатно брже одвија.

Детаље о CB шеми погледајте на www.iecee.org
или директно у следећем документу.