Међународна сарадња

Квалитет а.д. има потписане билатералне уговоре о међусобном прихватању резултата испитивања са следећим лабораторијама:

 

Испитивање производа у Квалитет а.д. и издавање испитног извештаја су полазна основа за добијање сертифиата признатих у Европи, стављања CE знака и пласман производа на тржиште Европске уније.