Акредитације и Именовања

Акредитације

Квалитет а.д. је прва организација у Републици Србији која је акредитована од стране Акредитационог тела Србије и Црне Горе (ЈУАТ), претходника Акредитационог тела Србије (АТС) за испитивања и сертификацију производа.

Од стране Акредитационог тела Србије Квалитет а.д. је акредитован:

Овлашћење за оверавање МАНОМЕТАРА

Квалитет а.д. је од Дирекције за мере и драгоцене метале овлашћен за обављање послова оверавања манометара за мерење крвног притиска који се користе за заштиту здравља у здравственим установама, у складу са чланом 17. “Правилника о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела” (“Сл. гласник РС”, бр. 2/2017):

Овлашћење за оверавање мерила која су саставни део МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

Квалитет а.д. је од Дирекције за мере и драгоцене метале овлашћен за обављање послова оверавања мерила која су саставни делови медицинских средстава и то: 

  • мерних уређаја код електрокардиографа,
  • мерних уређаја као вишефункционалних уређаја за мониторинг пацијената,
  • мерних уређаја код инфузионих и перфузионих пумпи,
  • мерних уређаја код ултразвучних физиотерапеутских уређаја.

Овлашћење нам је издато у складу са чланом 17. “Правилника о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела” (“Сл. гласник РС”, бр. 2/2017):

Овлашћење за оверавање ВАГА

Квалитет а.д. је од Дирекције за мере и драгоцене метале овлашћен за обављање послова оверавања неутоматских вага, у складу са чланом 17. “Правилника о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела” (“Сл. гласник РС”, бр. 2/2017):

Овлашћење за оверавање таксиметара

Квалитет а.д. је од Дирекције за мере и драгоцене метале овлашћен за обављање послова периодичног и ванредног оверавања таксиметара, у складу са чланом 26. став 6. “Правилника о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела” (“Сл. гласник РС”, бр. 2/2017):

Овлашћења за испитивања нивоа нејонизујућих зрачења

На основу добијања акредитације јуна 2015. за испитне лабораторије у чијем је обиму и испитивање ниово излагања људи електричним пољима ниских и високих фреквенција (нејонизујуће зрачење – RA/TV предајници, базне станице мобилне телефоније, мреже бежичне комуникације, радари), Квалитет а.д. је септембра 2015. на основу “Закона о заштити од нејонизујућих зрачења” (“Сл. гласник РС”, 36/2009) од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине добио Овлашћење за обављање следећих послова:

 

Од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Аутономне покрајине Војводине имамо Решење за обављање следећих послова:

Именовања

Квалитет а.д. је именовано тело са јединственим регистрационим бројем И005.

Квалитет а.д. је од стране Министарства здравља 8. јануара 2020. године именован као тело за оцењивање усаглашености медицинских средстава према:

Више о издавању Сертификата према овом Правилнику можете наћи на нашој страници Медицинска средства.

Квалитет а.д. је од стране Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 22.10.2013. године именован као тело за оцењивање усаглашености производа према:

Више о издавању Потврда према овом Правилнику можете наћи на нашој страници РиТТ Потврде.

Квалитет а.д. је од стране Министарства рударства и енергетике 14.12.2017. именован као тело за оцењивање усаглашености производа према:

Од стране Министарства привреде Квалитет а.д. је именован као тело за оцењивање усаглашености производа према:

Остала Решења министарстава: