Апарати за игре на срећу

Квалитет а.д. је од 2010. године од стране Министарства финансија овлашћена организација за испитивање и издавање сертификата за апарате за игре на срећу.

На основу Правилника о техничким и функционалним карактеристикама и техничкој исправности аутомата и столова за игре на срећу (“Сл. гласник РС”, бр. 12/2010) испитивања се у Лабораторији за електричне апарате обављају према стандарду СРПС ЕН 60335-2-82.

Осим испитивања безбедности, у Лабораторији за електромагнетску компатибилност је могуће обавити и потребна EMC испитивања.

Дугогодишње искуство у испитивањима апарата омогућава лабораторијама да пружају:

  • услуге развојних испитивања
  • услуге разјашњавања захтева стандарда произвођачима за потребе развоја нових производа
  • услуге завршних испитивања за стављања CE знака на производе

Испитивања се обављају према важећим верзијама српских стандарда који су идентични са међународним EN, односно IEC стандардима.

Лабораторија за електричне апарате и Лабораторија за електромагнетску компатибилност (EMC) су акредитоване од стране АТС и признате у међународној CB шеми.

SRPS EN 55014-1

SRPS EN 61000-4-2

SRPS EN 61000-4-3

SRPS EN 61000-4-8