Особе за контакт

 

Руководство

Јелена Допуђ, дипл. ек.

руководилац Сектора за ЕФО послове
jelena.dopudj@kvalitet.co.rs

Иван Поповић, дипл. инж. техн.

руководилац Обезбеђења квалитета
ivan.popovic@kvalitet.co.rs


Сертификација

Јордан Јовић, дипл. инж. ел.

директор Сектора за сертификацију
jordan.jovic@kvalitet.co.rs

Софија Јоксимовић, дипл. инж. ел.

инжењер у Сектору за сертификацију
sofija.joksimovic@kvalitet.co.rs

 

Оцењивање система менаџмента

Никола Игић, дипл. инж. маш.

руководилац Сектора за оцењивање
nikola.igic@kvalitet.co.rs
sistemimenadzmenta@kvalitet.co.rs

Никола Симоновић, дипл. инж. ел.

менаџер система менаџмента
nikola.simonovic@kvalitet.co.rs
sistemimenadzmenta@kvalitet.co.rs

 

РиТТ опрема

Петар Петровић, дипл. инж. ел.

инжењер у Сектору за сертификацију
petar.petrovic@kvalitet.co.rs

Братислав Трајковић, дипл. инж. ел.

инжењер у Сектору за сертификацију
bratislav.trajkovic@kvalitet.co.rs

 

Испитивање

Горан Стевановић, дипл. инж. ел.

руководилац Сектора за испитивање производа
руководилац Контролног тела
Лабораторија за уређаје на чврста горива
Лабораторија за електричне апарате
goran.stevanovic@kvalitet.co.rs

Владан Радосављевић, дипл. инж. ел.

Лабораторија за EMC, антене и хомологацију возила
vladan.radosavljevic@kvalitet.co.rs

Небојша Дамњановић, дипл. инж. ел.

Лабораторија за електронске апарате и информациону технологију
nebojsa.damnjanovic@kvalitet.co.rs

Никола Игић, дипл. инж. маш

Лабораторија за гасне апарате
nikola.igic@kvalitet.co.rs

Петар Петровић, дипл. инж. ел.

Испитивање нејонизујућег зрачења
petar.petrovic@kvalitet.co.rs

Братислав Трајковић, дипл. инж. ел.

Испитивање нејонизујућег зрачења
bratislav.trajkovic@kvalitet.co.rs

Владимир Младеновић, дипл. инж. ел.

Лабораторија за електромедицинске уређаје
Лабораторија за електричне алате
Лабораторија за саставне делове
vladimir.mladenovic@kvalitet.co.rs

Зоран Илић, инж. ел.

Лабораторија за метрологију
zoran.ilic@kvalitet.co.rs

Иван Живковић

Лабораторија за метрологију
ivan.zivkovic@kvalitet.co.rs