Потврде за радио-опрему

Шта су Потврде за радио-опрему?

Квалитет а.д. Ниш је именовано тело од стране Акредитационог тела Србије за издавање потврда и изјава о усаглашености неопходних за стављање на тржиште, у складу са Правилником о радио-опреми.  Ове потврде су кључни део процеса који гарантује да су уређаји у потпуности усаглашени са националним стандардима и регулативама у области телекомуникација.

Правилник о радио-опреми

Безбедност уређаја - приоритет Потврда за радио-опрему

Безбедност уређаја са бежичном конекцијом постаје све важнија како се технологија развија. Потврде подразумевају да је произвођач обавио детаљна испитивања која проверавају да ли су уређаји безбедни за употребу, како по питању корисника, тако и по питању самих уређаја. Тестирања обухватају аспекте као што су заштита од хаковања, енкрипција података, и општа сигурност бежичних веза.

Електромагнетска компатибилност - кључ за очување околине и здравља

Поред безбедности, велику важност има и електромагнетск компатибилност. Електромагнетска загађења могу имати озбиљне последице по околину и људско здравље. Испитивања која се спроводе фокусирана су на одржавање електромагнетске компатибилности уређаја како би се спречило ометање других система, али и како би се смањила изложеност корисника електромагнетским зрачењима.

Користи од Потврда за радио-опрему

Добијање Потврда доноси бројне користи како произвођачима уређаја, тако и крајњим корисницима. Произвођачи добијају званично признање да су њихови производи у складу са највишим стандардима безбедности и електромагнетске компатибилности. Са друге стране, корисници имају гаранцију да ће уређаји које користе бити безбедни, поуздани и да неће угрозити њихово здравље.

Потврде представљају кључну компоненту модерног друштва које све више зависи од бежичних технологија. Ови документи обезбеђују да уређаји са бежичном конекцијом пролазе кроз ригорозна испитивања, чиме се осигурава њихова безбедност и електромагнетска компатибилност. У светлу брзог технолошког напретка, Потврде постају неопходан инструмент за очување сигурности и квалитета бежичних уређаја које свакодневно користимо.

I005

Документа потребна за издавање Потврде за радио-опрему

За издавање Потврда о усаглашености према Правилнику о радио-опреми потребно је доставити:

  1. Declaration of conformity издату од стране
    произвођача са наведном директивом RED 2014/53/EU и
    стандардима који се односе на RF спектар, EMC, Safety.

  2. Испитне извештаје (test reports) према хармонизованим стандардима који су наведени у Declaration of conformity издатој од стране произвођача.

  3. Попуњен и оверен Захтев за издавање потврде према Правилнику за РиТТ опрему (у Word формату).

    Формулар појединачног захтева можете преузети овде

Важна напомена: Пре подношења првог захтева за издавање Потврде према Правилнику, морате нам доставити потписан и оверен Уговор о оцењивању усаглашености. Уговор је типски, довољно је послати га само једном, пре подношења првог захтева, али оригинал нам мора бити достављен у оригиналу, рецимо поштом. Без потписаног Уговора Квалитет а.д. неће бити у могућности да Вам изда тражене документе.

Напомена: Носилац Потврде о усаглашености мора бити правно лице или предузетник регистрован у Агенцији за привредне регистре Републике Србије или Физичко лице са пребивалиштем у Републици Србији!

Уколико имате било каквих недоумица у вези наведеног или око попуњавања и подношења захтева, молимо да нас контактирате.

Додатне напомене у вези издавања Потврда о усаглашености

Све додатне информације о издавању Потврда о усаглашености, законској регулативи и осталим питањима можете наћи овде.