Остали подаци

Квалитет а.д.

Република Србија
18110 Ниш
Булевар Светог цара Константина 82-86
Телефони: 018-550-766, 550-624
office@kvalitet.co.rs

ПАК

703630

ПИБ

100615217

Матични број

07302606

ПДВ регистрациони број

131583318

Шифра делатности

7120 – Техничко испитивање и анализа

Tekući računi

160-7470-73 BancaIntesa
105-6337-30 АИК банка
325-9500800000025-71 ОТП банка
265-4010310003271-33 Raiffeisen Bank

GPS

43°18’19.17” N 
21°57’06.89” E

Радно време са клијентима

од 8 до 14 h, петком од 8 до 13 h

Приговори и жалбе

Све заинтересоване стране имају право на подношење приговора или жалби на било који сегмент нашег рада путем e-maila: prigovoriizalbe@kvalitet.co.rs или било којим другим писаним путем, а начин поступања по приговорима и жалбама можете погледати овде.

Анкета – Оцена задовољства корисника услуга

Молимо све кориснике да попуне и пошаљу нам анкету задовољства нашим услугама.
Образац анкете – оцену задовољства корисника услуга можете наћи овде.
Молимо да нам попуњен образац пошаљете на e-mail: office@kvalitet.co.rs