Примери декларације и извештаја о испитивању

Општи пример изгледа Декларације можете видети у следећем документу (преузето из стандарда SRPS ISO/IEC 17050-1:2005): Пример Декларације

Примери декларација (DoC – Declaration Of Conformity):

  • Пример изгледа Декларације за рачунарску опрему по EMC и LVD директиви можете видети овде.
  • Пример изгледа Декларације за рачунарску опрему која садржи NFC модул/е по EMC, LVD и РиТТ директиви можете видети овде.
  • Пример изгледа Декларације за алате по EMC и MD директиви можете видети овде.