Информације од значаја за јавност

Извештаји независног ревизора

Извештај са мишљењем овлашћеног ревизора за 2021. годину
Извештај са мишљењем овлашћеног ревизора за 2016. годину

Годишњи извештаји

Годишњи финансијски извештај за 2016. годину:Друге информације од значаја за јавност

Одлука о политици накнада генералном директору и члановима Одбора директора, донета 27.10.2022. године

Све додатне информације од значаја за јавност можете добити директно нас контактирајући путем мејла office@kvalitet.co.rs.