Електрични апарати

Лабораторија за испитивање безбедности електричних апарата је акредитована од стране АТС и призната у међународној CB шеми.

Испитивања се обављају према важећим верзијама серије српских стандарда SRPS EN 60335 који су идентични са међународним EN односно IEC стандардима.

Уређаји који су предмет испитивања

У Лабораторији за електричне апарете се врше испитивања следећих врста производа (потпуни списак се налази у обиму акредитације):

 • пећи на пелет
 • бојлери
 • грејалице
 • пумпе за воду
 • циркулационе пумпе
 • електрични штедњаци
 • машине за прање рубља
 • фрижидери
 • машине за прање посуђа
 • апарати за игре на срећу
 • апарати за масажу
 • мали кућни апарати

Поред апарата за домаћинство у ову групу спадају и апарати који користе недовољно квалификоване особе у трговинама, лакој индустрији и поједини комерцијани апарати.

Врсте испитивања

Испитивања обухватају параметре везани за електричне опасности, механичке опасности и опасности које потичу утицаја околине на уређај, као што су:

 • заштита од приступа деловима под напоном
 • улазна снага и струја
 • загревање
 • струја одвода и дијалектрична чврстоћа
 • отпорност према штетном продирању воде
 • заштита од преоптерећења трансформатора и припадајућих кола
 • неправилна употреба
 • механичка чврстоћа
 • саставни делови
 • заштитно уземљење
 • ваздушни размаци и пузне стазе
 • отпорност према топлоти и ватри
 • отпорност према корозији
 • зрачење
 • токсичност и сличне опасности

Додатне информације

Лабораторије Квалитет а.д. су акредитоване од стране Акредитационог тела Србије које је потписник мултилатералног споразума о признавању акредитације са Европском организацијом за акредитацију (EA), али и потписник IAF MLA са Међународним форумом за акредитацију (IAF) и ILAC MRA споразума са међународном организацијом за акредитацију лабораторија (ILAC).

Стога су извештаји које издаје Квалитет а.д. основ за стављање CE знака, јер су признати у свим земљама чија су акредитациона тела потписници ових споразума, укључујући све земље Европске уније.