Системи менаџмента

Квалитет а.д. Ниш је акредитовано тело за сертификацију системa менаџмента.

Више од 20 година пружамо услуге сертификације према међународним стандардима.

Квалитет а.д. Ниш је поуздан партнер за све организације које желе да побољшају своје пословање и задовоље потребе својих клијената.

Квалитет а.д. врши сертификацију система менаџмента према

 • SRPS ISO 9001:2015
  Системи менаџмента квалитетом (QMS)
 • SRPS ISO 14001:2015
  Системи управљања заштитом животне средине (EMS)
 • SRPS ISO 45001:2018
  Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду
 • SRPS EN ISO 22000:2007
  Системи менаџмента безбедношцу хране (FSMS)
 • CAC/RCP 1-1969, Rev. 5-2020 HACCP
 • SRPS EN ISO 13485:2017
  Медицинска средства — Системи менаџмента квалитетом (MD-QMS)
 • SRPS ISO/IEC 27001:2014
  Системи менаџмента безбедношцу информација (ISMS)
 • SRPS ISO 22301:2014
  Системи менаџмента континуитетом пословања (BCMS)