Организација и лабораторије

Организација

Органи управљања у Квалитет а.д. су Скупштина друштва и Одбор директора.

Квалитет је организационо подељен на секторе:

 • Сектор за испитивање
 • Сектор за сертификацију
 • Сектор за оцењивање
 • Сектор за ЕФО послове
 • Обезбеђење квалитета

Лабораторије

 

Сектор за испитивање се састоји од следећих лабораторија:

 • Лабораторија за EMC, антене и хомологацију возила
 • Лабораторија за уређаје на чврста горива
 • Лабораторија за електричне апарате
 • Лабораторија за електронске апарате и информациону технологију
 • Лабораторија за преносне алате са електромотором
 • Лабораторија за саставне делове
 • Лабораторија за гасне апарате
 • Лабораторија за елоктромедицинске уређаје
 • Лабораторија за метрологију