Вибромеханичка испитивања

Квалитет а.д. врши типска и развојна вибро-механичка испитивања уређаја, опреме и паковања по захтеву наручиоца, а према достављеном програму испитивања.

Опрема за испитивање задовољава следеће захтеве наручиоца:

  • вибрације у једној оси
    • амплитуда (0 – 6.35 mm)
    • учестаност, фиксна и променљивог опсега (0 – 100 Hz)
  • потреси
    • убрзање
    • учестаност (1.75 – 3 Hz)