РиТТ

Документа потребна за издавање РиТТ Потврда

За издавање Потврда о усаглашености према Правилнику о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми (“РиТТ опрема”) потребно је доставити:

  1. Declaration of conformity издату од стране
    произвођача са наведном директивом 1999/5/EC РиТТЕ или RED 2014/53/EU и
    стандардима који се односе на RF спектар, EMC, Safety.

  2. Испитне извештаје (test reports) према хармонизованим стандардима који су наведени у Declaration of conformity издатој од стране произвођача.

  3. Попуњен и оверен Захтев за издавање потврде према Правилнику за РиТТ опрему (у Word формату).

    Формулар појединачног захтева можете преузети овде

Важна напомена: Пре подношења првог захтева за издавање Потврде према РиТТ Правилнику, морате нам доставити потписан и оверен Уговор о оцењивању усаглашености. Уговор је типски, довољно је послати га само једном, пре подношења првог захтева, али оригинал нам мора бити достављен у оригиналу, рецимо поштом. Без потписаног Уговора Квалитет а.д. неће бити у могућности да Вам изда тражене документе.

Напомена: Носилац Потврде о усаглашености мора бити правно лице или предузетник регистрован у Агенцији за привредне регистре Републике Србије или Физичко лице са пребивалиштем у Републици Србији!

Уколико имате било каквих недоумица у вези наведеног или око попуњавања и подношења захтева, молимо да нас контактирате.

Додатне напомене у вези издавања Потврда о усаглашености

Све додатне информације о издавању Потврда о усаглашености, законској регулативи и осталим питањима можете наћи овде.