Dobrodošli na internet stranicu Kvalitet a.d. Niš

Kvalitet je ključ uspeha. Za svaku sugestiju, primedbu ili komentar stojimo Vam na raspolaganju.

Ispitivanje uređaja na čvrsta goriva

Ispitivanja: štednjaka na čvrsta goriva, uređaja za grejanje prostora na drvene pelete i na čvrsta goriva, kotlova za grejanje na čvrsta goriva, uređaja na čvrsta goriva sa akumulacijom toplote.

Razvojna i završna ispitivanja – EMC, LVD...

Razvojna i završna ispitivanja koja se obavljaju u akreditovanim laboratorijama. Izveštaji koji predstavljaju osnovu za stavljanje CE znaka na elektrotehničke proizvode su put do novih tržišta.

Sertifikacija sistema menadžmenta

Sertifikacija sistema menadžmenta prema standardima SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, SRPS ISO/IEC 27001, SRPS EN ISO 13485, SRPS EN ISO 22000 i drugim, kao i HACCP sistema.

Nejonizujuća zračenja

Ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja izvora koji utiču na životnu sredinu, kako za operatere mobilne telefonije i emitere radio i tv-signala, tako i za potrebe građana i lokalnih samouprava.

Ispitivanja

Ispitivanje uređaja na čvrsta goriva

Ispitivanja: štednjaka, uređaja za grejanje prostora, kotlova, uređaja sa akumulacijom toplote...

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Razvojna i završna ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti proizvoda

Ispitivanje bezbednosti

Aparati za igre na sreću, svetiljke, protivpožarne centrale, sastavni delovi...

Elektromedicinski uređaji

Ispitivanje bezbednosti uređaja i sistema, stomatoloških radnih mesta, sterilizatora...

Vesti