Dobrodošli na novu internet stranicu Kvalitet a.d. Niš

Kvalitet je ključ uspeha. Za svaku sugestiju, primedbu ili komentar stojimo Vam na raspolaganju.

Razvojna i završna ispitivanja – EMC, LVD...

Razvojna i završna ispitivanja koja se obavljaju u akreditovanim laboratorijama. Izveštaji koji predstavljaju osnovu za stavljanje CE znaka na elektrotehničke proizvode su put do novih tržišta.

Sertifikacija sistema menadžmenta

Sertifikacija sistema menadžmenta prema standardima SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, SRPS ISO/IEC 27001, SRPS EN ISO 13485, SRPS EN ISO 22000 i drugim, kao i HACCP sistema.

Nejonizujuća zračenja

Ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja izvora koji utiču na životnu sredinu, kako za operatere mobilne telefonije i emitere radio i tv-signala, tako i za potrebe građana i lokalnih samouprava.

Ispitivanja

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Razvojna i završna ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti proizvoda

Ispitivanje bezbednosti

Aparati za igre na sreću, svetiljke, protivpožarne centrale, sastavni delovi...

Homologacija vozila

Ispitivanja vozila u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost prema odredbama ECE pravilnika br. 10

Elektromedicinski uređaji

Ispitivanje bezbednosti uređaja i sistema, stomatoloških radnih mesta, sterilizatora...

Vesti