Vesti

Imenovanje za ocenjivanje usaglašenosti medicinskih sredstava - 15.01.2020.

Kvalitet a.d. je od strane Ministarstva zdravlja 8. januara 2020. godine imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti medicinskih sredstava prema Pravilniku o osnovnim zahtevima za medicinska sredstva ("Sl. glasnik RS", broj 65/18).

 

Rešenje Ministarstva zdravlja 515-01-09331/2019-06 od 08.01.2020. godine,

Rešenje Ministarstva zdravlja 515-01-03313/2021-06 od 16.04.2021. godine.

 

Više o izdavanju Sertifikata prema ovom Pravilniku uskoro možete naći na našoj stranici: Medicinska sredstva