Vesti

Dvadeset godina od dobijanja prve akreditacije - 28.06.2020.

Na današnji dan pre tačno dvadeset godina Kvalitet a.d. Niš je postao prvo telo koje je dobilo sertifikat o akreditaciji u tadašnjoj državi Srbiji i Crnoj Gori. Akreditaciju je izdalo tadašnje Akreditaciono telo Srbije i Crne Gore našim ispitnim laboratorijama. Četiri meseca nakon dobijanje prve, usledila je i druga akreditacija, ovoga puta za sertifikaciono telo za proizvode, a u narednim godinama Kvalitet a.d. Niš je dobio još tri akreditacije.

 

Na svečanosti koju je Akreditaciono telo Srbije organizovalo 9. juna povodom obeležavanja Svetskog dana akreditacije i Dana akreditacije u Republici Srbiji, našem predstavniku su uručene zahavlnice i prigodan srebrnjak za uspešan dugogodišnji rad i doprinos razvoju sistema akreditacije u Republici Srbiji.

Više o samoj proslavi Akreditacionog tela Srbije možete pronaći ovde.