Vesti

Dvadeset godina od dobijanja prve akreditacije - 28.06.2020.

Na današnji dan pre tačno dvadeset godina Kvalitet a.d. Niš je postao prvo telo koje je dobilo sertifikat o akreditaciji u tadašnjoj državi Srbiji i Crnoj Gori. Akreditaciju je izdalo tadašnje Akreditaciono telo Srbije i Crne Gore našim ispitnim laboratorijama. Četiri meseca nakon dobijanje prve, usledila je i druga akreditacija, ovoga puta za sertifikaciono telo za proizvode, a u narednim godinama Kvalitet a.d. Niš je dobio još tri akreditacije.

 

Na svečanosti koju je Akreditaciono telo Srbije organizovalo 9. juna povodom obeležavanja Svetskog dana akreditacije i Dana akreditacije u Republici Srbiji, našem predstavniku su uručene zahavlnice i prigodan srebrnjak za uspešan dugogodišnji rad i doprinos razvoju sistema akreditacije u Republici Srbiji.

Više o samoj proslavi Akreditacionog tela Srbije možete pronaći ovde.

Imenovanje za ocenjivanje usaglašenosti medicinskih sredstava - 15.01.2020.

Kvalitet a.d. je od strane Ministarstva zdravlja 8. januara 2020. godine imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti medicinskih sredstava prema Pravilniku o osnovnim zahtevima za medicinska sredstva ("Sl. glasnik RS", broj 65/18).

 

Rešenje Ministarstva zdravlja 515-01-09331/2019-06 od 08.01.2020. godine,

Rešenje Ministarstva zdravlja 515-01-03313/2021-06 od 16.04.2021. godine.

 

Više o izdavanju Sertifikata prema ovom Pravilniku uskoro možete naći na našoj stranici: Medicinska sredstva

 

 

 

Seminar 10.12.2019. EMC, LVD - Primena propisa i standarda - 26.11.2019.

Kvalitet a.d. Niš zajedno sa Institutom za standardizaciju Srbije organizuje jednodnevni seminar pod nazivom: "Električna oprema niskog napona (LVD) i elektromagnetska kompatibilnost (EMC): Primena propisa i standarda (sa demonstracijom ispitivanja u laboratoriji)"

Seminar će se održati u Nišu u prostorijama Kvalitet a.d. Niš na adresi bulevar Svetog cara Konstantina 82-86, sa početkom u 10 časova.

Program seminara

Obrazac za prijavu

 

Više pojedinosti o seminaru možete naći na sledećoj stranici ISS:

https://www.iss.rs/rs/pages/page_520.html

Nova laboratorija - uređaji na čvrsta goriva - 27.11.2018.

Nakon skoro dve godine intenzivnog rada, “Kvalitet” a.d. Niš je formirao, opremio i akreditovao laboratoriju za ispitivanje uređaja koji rade na čvrsta goriva.

 

Kratku brošuru možete preuzeti ovde.

 

Obim akreditacije možete videti na 32. strani sledećeg dokumenta ili direktno na sajtu Akreditacionog tela Srbije ovde.

 

U novoj laboratoriji se obavljanju ispitivanja:

 • uređaja za grejanje prostora na čvrsta goriva, prema standardu SRPS EN 13240:2011;
 • uređaja za grejanje prostora na drvene pelete u domaćinstvu, prema standardu SRPS EN 14758:2011;
 • štednjaka na čvrsta goriva za domaćinstva, prema standardu SRPS EN 12815:2012;
 • uređaja na čvrsta goriva za stambene objekte, prema standardu SRPS EN 16510-1:2018;
 • kotlova za grejanje na čvrsta goriva, opsluživana ručno i automatski, prema standardu 303-5:2016.

 

Više informacija možete dobiti ovde.

Nova akreditacija sertifikacionog tela za proizvode - 30.10.2018.

Kvalitet a.d. Niš je 30.10.2018. dobio novi obim akreditacije sertifikacionog tela za proizvode.

 

Novina u odnosu na prethodni obim je što smo sada akreditovani za obavljanje sertifikacije gasnih aprata i to za postupke "Deklaracija o usaglašenosti sa tipom" i "Pojedinačna verifikacija". Ovi postupci omogućavaju stavljanje srpskog znaka usaglašenosti na proizvode. Kvalitet a.d. Niš je podneo zahtev Ministarstvu rudarstva i energetike i očekuje uskoro proširenje imenovanja i za ove postupke.

 

Za sve dalje informacije, stojimo Vam na raspolaganju.

 

Sve naše akreditacije sa obimima možete videti ovde.

Povlačenje dokumenata - 05.09.2018.

Na osnovu naloga Ministarstva privrede broj 119-01-465/2017-07 od 20. juna 2018. godine i naloga 119-01-465/2017-07 od 17. avgusta 2018. godine, povlačimo sledeće dokumente:

Potvrde o usaglašenosti izdate na osnovu Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti: P07170360700, P07170335000, P07170274800 i P07170117700. Razlog povlačenja: Potvrde su izdate za proizvode koji nisu obuhvaćeni propisanom obavezom o pribavljanju Potvde o usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti, odnosno obuhvaćeni su Pravilnikom o bezbednosti mašina, a na koje se ne odnose propisane obaveze člana 11. Potvrda o usaglašenosti; zahtevima iz oblasti medicinskih uređaja; zahtevima Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi i sl.

Potvrde o usaglašenosti izdate na osnovu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona broj P0816075500 (Razlog povlačenja: Potvrda je izdata za proizvod koji nisu obuhvaćeni propisanom obavezom o pribavljanju Potvrde o usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona, odnosno obuhvaćeni su Pravilnikom o bezbednosti mašina, a na koje se ne odnose propisane obaveze člana 11. Potvrda o usaglašenosti.) i i P0917028100 (Razlog povlačenja: Potvrda je izdata za proizvod koji je obuhvaćen Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi).  

Potvrdu o usaglašenosti izdate na osnovu Pravilnika o bezbednosti mašina broj P1017037200 (Razlog povlačenja: Potvrda je izdata za proizvod koji je obuhvaćen drugim propisima, odnosno na koji se ne primenjuje Pravilnik o bezbednosti mašna i odredbe člana 11) i P1017036000 (Razlog povlačenja: Potrvda je obuhva'ena Pravilnikom o bezbednosti mašina, a na nju se ne odnose propisane obaveze člana 11).

 

Obaveštamo vas da je u toku povlačenje i drugih Potvrda o usaglašenosti, u skladu sa navedenim nalozima Ministarstva privrede, za druge primere izdavanja Potvrda slične gore navedenim. Takođe, u toku je i promena dela naše internet stranice gde se vrši pretraživanje izdatih Potvrda o usaglašenosti, o čemu ćemo sačiniti novu vest kada proces bude završen.

Imenovanje prema novim Pravilnicima - 16.03.2018.

Od strane Ministarstva privrede Kvalitet a.d. je imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:

Novo imenovanje - 21.01.2018.

Kvalitet a.d. je od strane Ministarstva rudarstva i energetike 14.12.2017. imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:

 

Oglas o javnoj licitaciji - 16.01.2018.

„Kvalitet“ a.d. Niš

Oglašava javnu licitaciju

za prodaju putničkih vozila:

 • „Zastava 101 Skala 55 CPZK“, godina proizvodnje 2001., vozilo je neispravno, neregistrovano, pređena kilometraža je preko 70.000 (kilometar sat nije u funkciji), početna cena 12.000 dinara;
 • „Volkswagen Sharan 1.9 TDI“, godina proizvodnje 2002., vozilo je ispravno, neregistrovano, pređena kilometraža 511.673, početna cena 140.000 dinara;
 • „Volkswagen Polo 1.2“, godina proizvodnje 2003., vozilo je neispravno, neregistrovano, pređena kilometraža 200.615, početna cena 40.000 dinara.

Vozila se prodaju u viđenom stanju, bez naknadnih reklamacija.

Razgledanje vozila je moguće u periodu od 22. do 25. januara 2018. godine na adresi Bulavar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu, od 12 do 14 časova.

U cenu je uračunat PDV.

Troškove prenosa vozila snosi kupac.

Pravo učešća na licitaciji imaju zainteresovana pravna i fizička lica.

Licitacija će se održati dana 26. januara 2018. godine u prostorijama „Kvalitet“ a.d. Niš, na adresi Bulavar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu sa početkom u 11 časova.

 

U Nišu, dana 16.1.2018.

Komisija za sprovođenje postupka prodaje vozila: 

 1. Nikola Simonović
 2. Nikola Igić
 3. Goran Tačić

Početak primene novih Pravilnika - 01.07.2017.

Obaveštavamo Vas da novi Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti, koji su doneti marta 2016. godine, počinju da se primenjuju od 1. jula 2017. godine.

 

Najbitnije izmene koju donose novi Pravilnici u odnosu na prethodne je da Potvrde o usaglašenosti od sada važe 5 godina i promenjen je i spisak proizvoda na koji se NE odnosi novi Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (videti član 10). Za sve dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju.

 

Za zvanična tumačenja Pravilnika je nadležno Ministarstvo privrede, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

 

Novi obim akreditacije za Sertifikaciono telo za sisteme menadžemnta - 29.05.2017.

Kvalitet a.d. Niš je 29.05.2017. godine dobio novi Obim akreditacije za Sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta, kojim su obuhvaćena nova izdanja standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015.

Novi obim akreditacije možete videti ovde: Obim akreditacije za serfikaciju sistema menadžmenta.

Novi Pravilnik o bezbednosti mašina (Službeni glasnik RS, 58-2016) - 01.09.2016.

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009), ministar privrede doneo je novi Pravilnik o bezbednosti mašina ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016 - dalje: Pravilnik).

Navedeni Pravilnik na snazi je od 30. juna, dok njegova primena počinje 1. septembra 2016. godine.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

 • bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na projektovanje i izradu mašina, kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju biti ispunjeni za njihovo stavljanje na tržište i/ili upotrebu;
 • sadržina Deklaracije o usaglašenosti mašine i Deklaracije o ugradnji delimično završene mašine; sadržina tehničke dokumentacije;
 • postupci za ocenjivanje usaglašenosti;
 • zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti;
 • znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti;
 • poverljivost podataka i zaštitna klauzula.

 

Pravilnik se primenjuje na sledeće mašine, odnosno proizvode:

 • mašine;
 • zamenljivu opremu;
 • bezbednosne komponente;
 • pribore za dizanje;
 • lance, užad i tekstilne priveznice;
 • zamenljive mehaničke prenosnike snage;
 • delimično završene mašine.

 

Pravilnik se ne primenjuje na sledeće mašine, odnosno proizvode:

 • bezbednosne komponente koje se koriste kao rezervni delovi za zamenu tih komponenti i koje isporučuje proizvođač originalnih mašina;
 • posebnu opremu koja se upotrebljava na sajmovima i/ili u zabavnim parkovima;
 • mašine koje su posebno projektovane ili koje se puštaju u upotrebu u nuklearne svrhe i kod kojih u slučaju otkaza može doći do radioaktivnih emisija;
 • oružje, uključujući vatreno oružje;
 • sledeća prevozna sredstva:
  • poljoprivredni i šumski traktori, u vezi sa rizicima koji su utvrđeni posebnim propisima, sa izuzetkom mašina koje su priključene na ta vozila;
  • motorna vozila i njihove prikolice obuhvaćene posebnim propisima, sa izuzetkom mašina koje su priključene na ta vozila;
  • vozila sa dva ili tri točka obuhvaćena posebnim propisima, sa izuzetkom mašina koje su priključene na ta vozila;
  • motorna vozila koja su namenjena isključivo za takmičenja;
  • prevozna sredstva u vazdušnom, vodenom ili železničkom saobraćaju, sa izuzetkom mašina koje su priključene na ta prevozna sredstva;
 • morska plovila i pokretne priobalne jedinice i mašine koje su montirane na tim plovilima i/ili jedinicama;
 • mašine koje su posebno projektovane i izradene za vojne i policijske svrhe;
 • mašine koje su posebno projektovane i izradene u istraživačke svrhe za privremenu upotrebu u laboratorijama;
 • rudarsku opremu za dizanje namotavanjem;
 • mašine namenjene za pomeranje izvođača za vreme izvođenja scenskih predstava;
 • elektricne i elektronske proizvode, odnosno grupe tih proizvoda na koje se primenjuje poseban propis kojim se uređuje električna oprema namenjena za upotrebu u određenim granicama napona, i to:
  • električne aparate namenjene za upotrebu u domaćinstvu;
  • audio i video opremu;
  • opremu za informacione tehnologije;
  • uobičajene kancelarijske mašine;
  • niskonaponske prekidače i upravljačke uređaje;
  • elektromotore;
 • visokonaponsku električnu opremu, i to:
  • prekidače i upravljačke uređaje;
  • transformatore.

 

30. juna 2016. godine, odnosno danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestali su da važe sledeći podzakonski akti:

 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za čelike za lance ("Sl. glasnik RS", br. 56/2009)
 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vučenu čeličnu žicu ("Sl. glasnik RS", br. 56/2009)
 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vučenu čeličnu žicu za užad za dizalice ("Sl. glasnik RS", br. 56/2009)
 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vatrogasne prikolične lestve ("Sl. glasnik RS", br. 56/2009)
 • Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za vozila za spasavanje sa visina ("Sl. glasnik RS", br. 74/2009).

1. septembra 2016. godine, odnosno danom početka primene ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o bezbednosti mašina ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010).

Prelazak na nova izdanja standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 - 21.07.2016.

U skladu sa preporukama datim u dokumentima IAF ID9:2015 sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom i IAF ID10:2015 sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom obavezna su da izvrše prelazak na nova izdanja standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015 koji mora biti potvrđen od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Sertifikacija za sisteme menadžmenta kvalitetom i životnom sredinom koja je sprovedena prema starim izdanjima standarda prestaje da važi 14.09.2018. godine, zbog toga, sertifikovani klijenti su obavezni da prilagode svoje sisteme menadžmenta sa novim izdanjima standarda do navedenog roka.

Kvalitet a.d. je 24.06.2016. godine podneo ATS-u prijavu za akreditaciju sertifikacionog tela, da vrši sertifikaciju sistema menadžmenta prema zahtevima novih izdanja standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015 i Akreditaciono telo Srbije je 28.06.2016. godine realizovalo ocenjivanje za potrebe osvedočenja u rad sertifikacionog tela kod klijenta Iving – Niš.

Da bi Kvalitet a.d. mogao da vrši sertifikaciju prema novim izdanjima standarda potrebni su rezultati ocenjivanja na lokaciji sertifikacionog tela Kvalitet a.d., koji se očekuju u avgustu ove godine.

Ovlašćenje za obavljanje homologacionih ispitivanja - 20.04.2016.

Agencija za bezbednost saobraćaja je 14.04.2016. ovlastila "Kvalitet" a.d. Niš za obavljanje homologacionih ispitivanja u pogledu elektromagnetske kompatibilnosti prema odredbama propisa UN Pravilnika br. 10/05 tj. E/ECE/324/Add.9/Rev.5−E/ECE/TRANS/505/Add.9/Rev.5, sa svim važečim izmenama i dopunama.

Novi Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) i Pravilnik o elektricnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona (LVD) - 17.03.2016.

Ministar privrede je 9. marta 2016. godine doneo novi Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) i Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona (LVD), koji su objavljeni u Službenom glasniku 25/2016, stupaju na snagu 17. marta 2016. godina, a primenjuju se od 1. jula 2017. godine.
Tekst pravilnika mozete naci ovde:

Ovlašćenje za obavljanje poslova ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja - 01.10.2015.

Na osnovu dobijanja nove akreditacije juna 2015. za ispitne laboratorije u čijem je obimu i ispitivanje nivoa izlaganja ljudi električnim poljima niskih i visokih frekvencija (nejonizujuće zračenje - RA/TV predajnici, bazne stanice mobilne telefonije, mreže bežične komunikacije, radari), "Kvalitet" je 01.10.2015. na osnovu "Zakona o zastiti od nejonizujućih zračenja" ("Sl. glasnik RS", 36/2009) od strane Ministrstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dobio Ovlašćenje za obavljanje sledećih poslova: 

Za sve dodatne informacije u vezi ovih novih usluga Vam stojimo na raspolaganju. 

Nova akreditacija za ispitne laboratorije - 22.06.2015.

Kvalitet a.d. je juna 2015. godine dobio novu akreditaciju kao Laboratorija za ispitivanje po standardu SRPS ISO/IEC 17025 i proširio svoj obim akreditacije za:

 • ispitivanje nivoa izlaganja ljudi električnim poljima niskih i visokih frekvencija - nejonizujuće zračenje (RA/TV predajnici, bazne stanice mobilne telefonije, mreže bežične komunikacije, radari),
 • ispitivanje svetiljki i opreme za rasvetu,
 • ispitivanje električnih uređaja i opreme u medicini i stomatologiji.

Nova "Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava" - 11.04.2015.

Vlada Republike Srbije je donela novu "Odluku o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribaljvanje određenih isprava" koja je stupila na snagu 11.04.2015. 
Uprava Carine je u vezi Odluke objavila sledeći Raspis
Odlukom je ukinuta obaveza pribavljanja isprava o usaglašenosti prilikom UVOZNOG CARINJENJA proizvoda koji su se ranije nalazili u Priloga 5A). 

Međutim, ostaju i dalje na snazi odredbe iz "Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona""Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti" i"Pravilnika o bezbednosti mašina" da proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik u slučaju da proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije, imaju obavezu pribavljanja dokumenta o usaglašenosti (Potvrde ili Izjave o usaglašenosti) PRE STAVLJANJA uređaja na tržište, odnosno činjenja dostupnim opreme na tržištu RS.. 

Ukratko, ovom Odlukom je omogućeno brze sprovodjenje uvoznog carinjenja, ali se i daljezahteva i obavezno je ocenjivanje usaglašenosti proizvoda pre stavljanje robe na tržiste, odnosno pribavljanje Potvrda o usaglašenosti. 

Za proizvode koji potpadaju pod "Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi" (RiTT) i dalje je obavezno pribavljanje Potvrda pre carinjenja. 

Sertifikacija za evropsko trižište i CE znak - 20.09.2014.

Obaveštavamo sve poslovne partnere i proizvođače elektrotehničih proizvoda da je Kvalitet a.d. uspostavio poslovno-tehničku saradnju sa Končar Institut za elektrotehniku iz Republike Hrvatske u oblasti:

 • sertifikacije proizvoda iz Srbije za evropsko tržište,
 • izdavanje dokumenata o usaglašenosti za hrvatske proizvode koji bi se distribuirali i prodavali na teritoriji Republike Srbije.

Ovo će omogućiti domaćim proizvođačima koji žele da plasiraju svoje proizvode na teritoriju Evropske unije da celokupna ispitivanja svojih proizvoda izvrše u Republici Srbiji, a da se ispitni rezultati priznaju od strane Končar Institut za elektrotehniku, koji bi na osnovu njih izvršio izdavanje dokumenata i sertifikata za evropsko tržište i omogućio CE označavanje.

Proizvodi za koje ovo omogućavamo su iz područja LVD, EMC, MD i RiTT opreme.

Takođe, u okviru ovog sporazuma, biće omogućena i usluga ispitivanja RiTT opreme za koju je Končar Institut za elektrotehniku akreditovan.

Končar Institut za elektrotehniku je akreditovano telo (ovde možete videti akreditaciju njihovih ispitnih laboratorija) i Notifikovano telo koje je prijavljeno Evropskoj komisiji i nalazi se u Nando bazi (više informacija možete videti ovde).

Kontaktirajte nas ili Končar Institut za elektrotehniku za više informacija.