Suspendovanih sertifikata

Sva preduzeća kojima su sertifikati suspendovani ne smeju prilikom reklamiranja svojih proizvoda/usluga da se pozivaju na sertifikaciju.

Spisak suspendovanih sertifikata sistema menadžmenta