Povučenih sertifikata

Sva preduzeća kojima su sertifikati povučeni ne smeju prilikom reklamiranja svojih proizvoda/usluga da se pozivaju na sertifikaciju.

Spisak povučenih sertifikata sistema menadžmenta