Često postavljana pitanja

Pitanje:
Šta je potrebno za dobijanje Potvrde o usaglašenosti?
Odgovor:

Za izdavanje Potvrde o usaglašenosti potrebno je dostaviti:

  • Zahtev na memorandumu (ZM) u kome navodite po kom pravilniku zahtevate potvrdu, naziv, tip i proizvodjača proizvoda-opreme.
  • Popunjen i overen obrazac Z00FO00 koji se nalazi ovde.
  • Deklaraciju/e o usaglašenosti izdatu/e od strane proizvodjača ili njegovog zastupnika prema vazecoj EMC (Direktivi za Elektromagnetsku kompatibilnost 2014/30/EC), LVD (Low Voltage Directive - Direktivi za niskonaponsku opremu 2014/35/EC) i MD (direktivi za masine 2006/42/EC). U deklaraciji se zavisno od vrste proizvoda navode direktive koje se odnose na taj proizvod.
  • Ispitni izvestaj (test report) ili sertifikat izdat od notifikovanog tela koje je upisano u NANDO bazu. Ukoliko nema raspoloživih izveštaja o ispitivanju, Kvalitet a.d za proizvode za koje ima akreditaciju i imenovanje, na zahtev klijenta može uraditi potrebna ispitivanja i izvestaje po harmonizovanim standardima.
  • Uputstvo za rukovanje na srpskom jeziku.

 

 

Pitanje:
Kada se šalje Izjava o identičnosti?
Odgovor:

Kod podnošenja zahteva mora se voditi računa da su podaci o proizvodu navedeni u priloženim dokumentima istovetni. Ukoliko ima razlike u podacima mora da se dostavi i Izjava o identičnosti izdata od strane proizvođača da se radi o istom proizvodu, a da je razlika nastala npr. zbog nove robne marke, izmena koje nisu bitne za usaglašenost proizvoda sa ispitanim i slicno.

 

 

Pitanje:
Šta ako ne mogu da dobijem Izveštaj o ispitivanju (Test Report)?
Odgovor:

Ukoliko nema raspoloživih izveštaja o ispitivanju, Kvalitet a.d za proizvode za koje ima akreditaciju i imenovanje, na zahtev klijenta može uraditi potrebna ispitivanja i izveštaje po harmonizovanim standardima. U tom slučaju potrebno je dostaviti uzorak/ke i dokumentaciju kako je navedeno ispod. Ukoliko proizvodi ispunjavaju zahteve harmonizovanih standarda Kvalitet a.d. će izdati odgovarajuću potvrdu ili izjavu o usaglašenosti. Potrebna dokumentacija za ispitivanje:

  • električnu šemu proizvoda
  • montažnu šemu proizvoda
  • spisak ugrađenih sastavnih delova
  • uzorak ili više uzoraka ako se to zahteva standardom