Organizacija i laboratorije


Organizacija


Organi upravljanja u Kvalitet a.d. su Skupština društva i Odbor direktora.

Kvalitet je organizaciono podeljen na sektore:

  • Sektor za ispitivanje
  • Sektor za sertifikaciju
  • Sektor za ocenjivanje
  • Sektor za EFO poslove
  • Obezbeđenje kvaliteta


Organizaciona šema:
organizaciona sema


Laboratorije


Sektor za ispitivanje se sastoji od sledećih laboratorija: