Međunarodna saradnja

Kvalitet a.d. ima potpisane bilateralne ugovore o međusobnom prihvatanju rezultata ispitivanja sa sledećim laboratorijama:


Ispitivanje proizvoda u Kvalitet a.d. i izdavanje ispitnog izveštaja su polazna osnova za dobijanje sertifiata priznatih u Evropi, stavljanja CE znaka i plasman proizvoda na tržište Evropske unije.