Vibromehanička ispitivanja

Kvalitet a.d. vrši tipska i razvojna vibro-mehanička ispitivanja uređaja, opreme i pakovanja po zahtevu naručioca, a prema dostavljenom programu ispitivanja.

Oprema za ispitivanje zadovoljava sledeće zahteve naručioca:

  • vibracije u jednoj osi
    • amplituda (0 - 6.35 mm)
    • učestanost, fiksna i promenljivog opsega (0 - 100 Hz)
  • potresi
    • ubrzanje
    • učestanost (1.75 - 3 Hz)