Sastavni delovi

Laboratorija za sastavne delove je akreditovana od strane ATS i priznata u međunarodnoj CB šemi.

Vrste proizvoda koje se ispituju

U Laboratoriji za sastavne delove se vrše ispitivanja sledećih vrsta proizvoda (potpuni spisak se nalazi u obimu akreditacije):

  • produžni savitljivi kablovi
  • priključnice (za trajnu ugradnju, višestruke ili prenosne)
  • utikači (rastavni, nerastavni)
  • sklopke za fiksne električne instalacije (jednopolne, dvopolne, naizmenične, itd)
  • sklopke za aparate koje se koriste aparatima za domaćinstvo

Ispitivanje prema standardima

Ispitivanja se obavljaju prema važećim verzijama sledećih srpskih standarda (koje su identične sa međunarodnim verzijama):

  • SRPS IEC 60884-1
  • SRPS EN 60669-1 + A1 + A2
  • SRPS EN 61058-1 + A2

Bezbednost proizvoda odnosi se kako na električna ispitivanja (dielektrična čvrstoća, otpornost materijala, zagrevanje, trajnost), ispitivanja materijala (zapaljivost i gorivost) tako i na mehanička ispitivanja. Laboratorija je poseduje mernu opremu visoke klase tačnosti, kao i vrlo specifičnu opremu za ispitivanje prema metodama koje su propisane u navedenim standardima.