Aparati za igre na sreću

Kvalitet a.d. je od 2010. godine od strane Ministarstva finansija ovlašćena organizacija za ispitivanje i izdavanje sertifikata za aparate za igre na sreću.

Na osnovu Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama i tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću ("Sl. glasnik RS", br. 12/2010) ispitivanja se u Laboratoriji za električne aparate obavljaju prema standardu SRPS EN 60335-2-82.

Osim ispitivanja bezbednosti, u Laboratoriji za elektromagnetsku kompatibilnost je moguće obaviti i potrebna EMC ispitivanja.

Dugogodišnje iskustvo u ispitivanjima aparata omogućava laboratorijama da pružaju:

  • usluge razvojnih ispitivanja
  • usluge razjašnjavanja zahteva standarda proizvođačima za potrebe razvoja novih proizvoda
  • usluge završnih ispitivanja za stavljanja CE znaka na proizvode

Ispitivanja se obavljaju prema važećim verzijama srpskih standarda koji su identični sa međunarodnim EN, odnosno IEC standardima.

Laboratorija za električne aparate i Laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) su akreditovane od strane ATS i priznate u međunarodnoj CB šemi.