Gasni aparati

Laboratorija za gasne aparate je akreditovana od strane ATS.

Proizvođačima, trgovcima, korisnicima gasnih kućnih aparata ili drugim zainteresovanim stranama, ova laboratorija omogućava proveru bezbednosti, pouzdanosti i kvaliteta proizvoda.

Vrste proizvoda koje se ispituju

U Laboratoriji za gasne aparat se vrše ispitivanja sledećih vrsta proizvoda (potpuni spisak se nalazi u obimu akreditacije):

 • štednjaci
 • rešoi
 • grejne ploče
 • pećnice
 • roštilji

Usluge koje pruža laboratorija

Laboratorija pruža sledeće usluge:

 • ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata za kuvanje u domaćinstvu prema standardima SRPS EN 30-1-1, SRPS EN 30-1-2, SRPS EN 30-1-3, SRPS EN 30-1-4 u skladu sa akreditacijom
 • ispitivanja karakteristika gasnih aparata za kuvanje u domaćinstvu i/ili njihovih delova
 • razvojna ispitivanja gasnih aparata za kuvanje u domaćinstvu za potrebe proizvođača
 • kontrolisanje proizvoda

Akreditacija

Laboratorija je akreditovana za pružanje usluga ocenjivanja usaglašenosti prema Pravilniku o zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata za sledeće postupke:

 • Pregled tipa;
 • Deklaracija usaglašenosti sa tipom;
 • Pojedinačna verifikacija.

Imenovanje

Kvalitet a.d. je od strane Ministarstva rudarstva i energetike 14.12.2017. imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema: