Etaloniranje ("Kalibracija")

Laboratorija za metrologiju je stručno, tehnički osposobljena, akreditovana laboratorija (akredaticoni broj: 02-041) za obavljanje usluga etaloniranja (“kalibraciju”) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 u oblasti:

  • masa (elektromehaničke i mehaničke vage),
  • električne veličine.

Detaljan obim akreditacije možete videti ovde.Zahtev za etaloniranje ("kalibraciju") mernih uređaja:

  Zahtev za etaloniranje uređaja
  Zahtev za etaloniranje uređaja