Električni aparati

Laboratorija za ispitivanje bezbednosti električnih aparata je akreditovana od strane ATS i priznata u međunarodnoj CB šemi.

Ispitivanja se obavljaju prema važećim verzijama serije srpskih standarda SRPS EN 60335 koji su identični sa međunarodnim EN, odnosno IEC standardima.

Uređaji koji su predmet ispitivanja

U Laboratoriji za električne aparete se vrše ispitivanja sledećih vrsta proizvoda (potpuni spisak se nalazi u obimu akreditacije):

 • peći na pelet
 • bojleri
 • grejalice
 • pumpe za vodu
 • cirkulacione pumpe
 • električni štednjaci
 • mašine za pranje rublja
 • frižideri
 • mašine za pranje posuđa
 • aparati za igre na sreću
 • aparati za masažu
 • mali kućni aparati

Pored aparata za domaćinstvo u ovu grupu spadaju i aparati koji koriste nedovoljno kvalifikovane osobe u trgovinama, lakoj industriji i pojedini komercijani aparati.

Vrste ispitivanja

Isptivanja obuhvataju parametre vezani za električne opasnosti, mehaničke opasnosti i opasnosti koje potiču uticaja okoline na uređaj, kao što su:

 • zaštita od pristupa delovima pod naponom
 • ulazna snaga i struja
 • zagrevanje
 • struja odvoda i dijalektrična čvrtoća
 • otpornost prema štetnom prodiranju vode
 • zaštita od preopterećenja transformatora i pripadajućih
 • kola
 • nepravilna upotreba
 • mehanička čvrstoća
 • sastavni delovi
 • zaštitno uzemljenje
 • vazdušni razmaci i puzne staze
 • otpornost prema toploti i vatri
 • otpornost prema koroziji
 • zračenje
 • toksičnost i slične opasnosti