Električni alati

Laboratorija za ispitivanje električnih alata sa elektromotorima je akreditovana od strane ATS i priznata u međunarodnoj CB šemi.

Ispitivanja se obavljaju prema važećim verzijama srpskih standarda koji su identični sa međunarodnim EN, odnosno IEC standardima:

 • SRPS EN 60745-1
 • serija SRPS EN 60745-2
 • serija SRPS EN 61029-2
 • SRPS EN 60204-1

Laboratorija poseduje mernu opremu visoke klase tačnosti, kao i vrlo specifičnu opremu za ispitivanje prema metodama koje su propisane u navedenim standardima.

Uređaji koji su predmet ispitivanja

U Laboratoriji za električne alate sa elektromotorima se vrše ispitivanja sledećih vrsta proizvoda (potpuni spisak se nalazi u obimu akreditacije):

 • bušilice
 • odvijači
 • brusilice
 • testere (sve vrste električnih testera)
 • električni čekići
 • električne makaze i glodalice
 • ureznice
 • električne rendisaljke
 • trimeri
 • aparati za spajanje
 • ravnalice
 • mašine za rendanje
 • mašine za narezivanje navoja

Vrste ispitivanja

U laboratoriji se obavljaju ispitivanja bezbednosti proizvoda, u odnosu na električne i mehaničke karakteristike i materijala i to:

 • ulazna snaga i struja
 • struja odvoda i dielektrična čvrtoća
 • vazdušni razmaci i puzne staze
 • zaštita od preopterećenja transformatora i pripadajućih kola
 • zagrevanje
 • nepravilna upotreba
 • mehanička čvrstoća
 • sastavni delovi
 • zaštitno uzemljenje
 • otpornost prema toploti i vatri
 • otpornost prema koroziji
 • zračenje, toksičnost i sl. opasnosti, kao i opasnosti koje potiču od uticaja okoline na uređaj, kao npr. zaštita od pristupa delovima pod naponom
 • otpornost prema štetnom prodiranju vode
 • ...