Vesti

Početak primene novih Pravilnika - 01.07.2017.

Obaveštavamo Vas da novi Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti, koji su doneti marta 2016. godine, počinju da se primenjuju od 1. jula 2017. godine.

 

Najbitnije izmene koju donose novi Pravilnici u odnosu na prethodne je da Potvrde o usaglašenosti od sada važe 5 godina i promenjen je i spisak proizvoda na koji se NE odnosi novi Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (videti član 10). Za sve dodatne informacije Vam stojimo na raspolaganju.

 

Za zvanična tumačenja Pravilnika je nadležno Ministarstvo privrede, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.