Vesti

Novo imenovanje - 21.01.2018.

Kvalitet a.d. je od strane Ministarstva rudarstva i energetike 14.12.2017. imenovan kao telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema: