Vesti

Novi obim akreditacije za Sertifikaciono telo za sisteme menadžemnta - 29.05.2017.

Kvalitet a.d. Niš je 29.05.2017. godine dobio novi Obim akreditacije za Sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta, kojim su obuhvaćena nova izdanja standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015.

Novi obim akreditacije možete videti ovde: Obim akreditacije za serfikaciju sistema menadžmenta.