Вести

Овлашћење за оверавања МАНОМЕТАРА - 23.05.2022.

Квалитет а.д. је од Дирекције за мере и драгоцене метале 9. маја 2022. године овлашћен за обављање послова оверавања манометара за мерење крвног притиска који се користе за заштиту здравља у здравственим установама, у складу са чланом 17. "Правилника о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела" ("Сл. гласник РС", бр. 2/2017):

 

Решење о овлашћивању за обављање послова оверавања МАНОМЕТАРА за мерење крвног притиска.