Formulari i uputstva

Znak usaglašenosti proizvoda u Srbiji:

  Uputstvo za korišćenje Potvrde i Izjave o usaglašenosti i znaka usaglašenosti proizvoda
  Uputstvo na engleskom za korišćenje Potvrde i Izjave o usaglašenosti i znaka usaglašenosti proizvoda
  Uputstvo za korišćenje sertifikata i znaka usaglašenosti proizvoda za korisnike
  Uputstvo za korišćenje sertifikata i znaka usaglašenosti proizvoda za poslove dobrovoljne sertifikacije za korisnike


Dvocifreni broj sa desne strane predstavlja poslednje dve cifre godine izdavanja Isprave o usaglašenosti (primer: 18 za 2018. godinu).

Napomena: Znak ne sme biti manji od 5mm.Zahtev za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda ("izdavanje Potvrda o usaglašenosti"):

  Zahtev za izdavanje RiTT Potvrde (odnosi se samo na uređaje koji sadrže WiFi, BT, IR ili drugi NFC modul)
  Zahtev na srpskom
  Zahtev na srpskom
  Zahtev na engleskom
  Zahtev na engleskomZahtev za ispitivanje uređaja koji rade na ČVRSTA GORIVA:

  Zahtev na srpskom - uređaji koji rade na čvrsta goriva
  Zahtev na srpskom - uređaji koji rade na čvrsta gorivaZahtev za ocenjivanje usaglašenosti GASNIH aparata:

  Zahtev na srpskom - aparati na gas
  Zahtev na srpskom - aparati na gasZahtev za kontrolisanje proizvoda:

  Zahtev za kontrolisanje proizvoda
  Zahtev za kontrolisanje proizvodaZahtev za etaloniranje ("kalibraciju") mernih uređaja:

  Zahtev za etaloniranje uređaja
  Zahtev za etaloniranje uređaja

Zatvori