Gasni aparati

Laboratorija za gasne aparate je akreditovana od strane ATS.

Proizvođačima, trgovcima, korisnicima gasnih kućnih aparata ili drugim zainteresovanim stranama, ova laboratorija omogućava proveru bezbednosti, pouzdanosti i kvaliteta proizvoda.

Vrste proizvoda koje se ispituju

U Laboratoriji za gasne aparat se vrše ispitivanja sledećih vrsta proizvoda (potpuni spisak se nalazi u obimu akreditacije):

  • štednjaci
  • rešoi
  • grejne ploče
  • pećnice
  • roštilji

Usluge koje pruža laboratorija

Laboratorija pruža sledeće usluge:

  • ocenjivanje usaglašenosti gasnih aparata za kuvanje u domaćinstvu prema standardu SRPS M.E6.301 u skladu sa akreditacijom
  • ispitivanja karakteristika gasnih aparata za kuvanje u domaćinstvu i/ili njihovih delova
  • razvojna ispitivanja gasnih aparata za kuvanje u domaćinstvu za potrebe proizvođača
  • kontrolisanje proizvoda